Šomēness ir sākusies skaista, aizkustinoša akcija. Visvairāk to pamana rīdzinieki, kas šķērso vienu no centrālajām Vecrīgas ielām, kur uz ietves sagūlušas 27 mazas bērnu figūriņas (tieši tik bērni katru dienu Latvijā tiek nogalināti abortos) un līdzās tiem uz plāksnītes rakstīti viņu nepiedzimšanas iemesli: „Mamma nevēlējās nevienam stāstīt par to, ka esmu pieteicies dzīvot. Viņai nebija doma atteikties no manis, bet šajā reizē pārņēma kauns, tāpēc es tiku nolemts nāvei.” „Mana vecmāmiņa, uzzinot, ka māmiņa gaida mani, izdzina viņu uz ielas. Nogurusi patvēruma meklējumos, māmiņa nolēma atbrīvoties no manis, lai varētu atgriezties atpakaļ vecāku mājās.” „Manai māmiņai bija 16 gadi, kad viņa palika stāvoklī. Viņas internātskolas skolotāja, neziņojot vecākiem, aizveda manu māmiņu uz abortu. Viņai piedraudēja, ka izdzīs no skolas, un teica: „Taviem vecākiem par tevi būs kauns.”” „Mamma viena audzināja manu māsu. Kad pieteicos es, māmiņai bija bail par to, ka viena nespēs uzaudzināt divus bērnus. Es tiku nonāvēts, jo viņa nevēlējās, lai mēs abi ar māsu augtu bez tēta.” ...

 

Lasīt tālāk: Cik daudz ievainotu cilvēku ir mūsu sabiedrībā!

No 30. augusta līdz 1. septembrim Vācijas pilsētā Fraizingā notika 16. Starptautiskais Renovabis kongress par tēmu „Ticības atklāšana šodien: jauni evaņģelizācijas veidi Eiropā”. Kongress bija pulcējis apmēram 370 dalībniekus no 30 Eiropas valstīm. Latviju Renovabis kongresā pārstāvēja Kristīgā Kultūras institūta direktore Inga Reinvalde, māsa Daniela Anna SJE un Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta direktors pr. Aleksandrs Stepanovs, Dr. theol. Lūdzām priesteri pastāstīt par kongresā pārrunātajām tēmām un gūtajām atziņām, kas ir aktuālas arī Latvijā.

Lasīt tālāk: Sludināt patiesību, kurai piederam

Godātie lasītāji! Septembrī daudziem no mums iesāksies jauns darba un studiju gads. Arī draudžu baznīcās tiks dota svētība jaunajam mācību gadam skolēniem, studentiem un pasniedzējiem. Kad Dievs Vecajā Derībā Zālamanam piedāvāja lūgt no Viņa visu, ko vien viņš vēlas, Zālamans nelūdza no Dieva nedz bagātību vai zeltu, bet gan gudrību. Par to Dievs viņu svētīja.

Lasīt tālāk: Katoliskā inteliģence nes sabiedrībā ticības garu

 

Dārgie Kristum ticīgie!

Ir klāt Aglonas svētki, un reizē ar šiem lielajiem svētkiem mūsu laikraksts ir kļuvis pilngadīgs. Tieši pirms 18 gadiem, 1994. gada augustā, iznāca „Katoļu Baznīcas Vēstneša” pirmais numurs. 

Lasīt tālāk: Pārmaiņu laiks