Siksta kapelas koris, kas ir viens no senākajiem koriem pasaulē, Ziemassvētku laikā gatavojas izdot savu pirmo ierakstu albumu. Albums „Cantate Domino” tika ierakstīts pašā Siksta kapelā. Kora direktors Massimo Palombella saka: „Siksta kapela tika iesvētīta 1483. gadā un kopš tā laika ir kalpojusi par pāvesta kora mājām. Es ceru, ka šie skaņdarbi uzrunās miljonus klausītāju visā pasaulē un ļaus pieskarties katoļu Baznīcas kultūrai un garīgumam. Mūzika, ko esam ierakstījuši, tika radīta pāvesta svinībām Siksta kapelā, un autori to ir komponējuši īpaši Siksta kapelas kora vajadzībām.”

Nr. 18 (522) 2015. gada 26. septembris

„Lai ietu uz priekšu pa kristīgās dzīves ceļu, ir jāpazemojas tāpat kā to darīja Jēzus krustā,” 14. septembra rītā Svētās Mises laikā teica pāvests. Krusta Paaugstināšanas svētkos Francisks brīdināja, lai sargāmies no velna, kas mūs apmāna un ved postā.

Sargāties no ļaunā kārdinājumiem aicināja arī dienas Svēto Rakstu lasījums. Radīšanas grāmatā tiek attēlota viltīga čūska, kurai piemīt savs valdzinājums, lai pievilinātu cilvēkus. Čūskas jeb sātana skaudības un melu dēļ pasaulē ienāca ļaunums. Viņa pavedināšanas spēja ir tā, kas mūs dzen postā: „Tev tiek apsolītas daudzas lietas, bet atmaksas brīdī tiek maksāts ar ļaunu. Velna samaksa ir ļauna. Taču viņam piemīt spēja pavedināt un savaldzināt. Pāvils dusmojas uz Galatijas kristiešiem un saka: „Kas jūs  pavedināja?” Jūs, kas tikāt aicināti uz brīvību, kas jūs pavedināja? Viņus pavedināja čūska. Un tas nav nekas jauns, tas bija jau izraēliešu tautas apziņā.”

Pāvests pakavējās pie fakta, ka Kungs lika Mozum izveidot bronzas čūsku, sakot, ka tas, kas to uzlūkos, tiks izglābts. Tas ir tēlains apzīmējums, pravietojums, apsolījums, ko nav viegli saprast, jo Jēzus pats paskaidro Nikodēmam, ka tāpat kā Mozus uzcēla čūsku tuksnesī, ir vajadzīgs, lai tiktu paaugstināts Cilvēka Dēls, lai katrs, kas Viņam tic, iemantotu mūžīgo dzīvi.

„Tātad,” paskaidroja pāvests, „šī bronzas čūska bija Jēzus tēls, pacelts uz krusta. Bet kāpēc Kungs izmantoja tik neglītu, ļaunu tēlu? Vienkārši tāpēc, ka Viņš ir nācis, lai uzņemtos uz sevis visus mūsu grēkus. Un Viņš kļuva vislielākais „grēcinieks”, lai arī neizdarīja nevienu grēku. Pāvils mums saka: „Viņš apgrēkojās mūsu dēļ,” „Viņš kļuva par čūsku.” Tas ir neglīti! Taču Viņš kļuva „grēcinieks”, lai mūs izglābtu, tieši to nozīmē šīsdienas liturģiskā vēsts, proti, ceļu, ko gājis Jēzus.”

„Kad raugāmies uz Jēzu krustā – ir skaisti zīmējumi – bet realitāte ir cita: Viņam bija noplēstas visas drēbes, un Viņš asiņoja mūsu dēļ. Tas ir ceļš, ko Viņš uzņēmās, lai uzvarētu čūsku. Raudzīties uz Jēzus krustu, bet ne uz tiem mākslinieciskajiem, skaisti veidotajiem krustiem! Un raudzīties uz Viņa gājumu, uz Dievu, kas noliedza pats sevi un pazemojās, lai mūs izglābtu. Arī tas ir kristieša ceļš. Ja kristietis vēlas iet uz priekšu pa kristīgās dzīves ceļu, tad viņam ir jāpazemojas, kā pazemojās Jēzus. Tas ir pazemības ceļš – jā, bet arī pazemojumu panešana, kā tos panesa Jēzus.”

Nr. 18 (522) 2015. gada 26. septembris

17. septembrī pāvests pieņēma Pontifikālās „Cor Unum” padomes rīkotās tikšanās par humāno krīzi Irākā un Sīrijā dalībniekus. Viņš uzsvēra, ka, lai šo krīzi veiksmīgi risinātu, ir vajadzīga sadarbība starp katoļu Baznīcu, citām kristīgajām konfesijām, starptautiskajām humānajām organizācijām un visiem labas gribas cilvēkiem. Romā notiekošais saiets jau ir apliecinājums sadarbībai starp Caritas organizācijām un vietējām Baznīcām. „Esmu jums pateicīgs par palīdzību, ko sniedzat krīzes upuriem Sīrijā, Irākā un kaimiņvalstīs,” sacīja Francisks. „Es domāju arī par daudzām citām organizācijām, kas darbojas šajā jomā”. Viņš norādīja, ka darbs pie šīs humānās krīzes risināšanas zināmā mērā attiecas uz mums visiem.

Sīrijā un Irākā notiekošie konflikti atstāj traģiskas sekas ne tikai uz iedzīvotājiem, bet arī uz kultūras mantojumu. Vispirms jau miljoniem cilvēku cieš trūkumu un ir spiesti atstāt savas dzimtās zemes. Miljonu bēgļu smagums šodien gulstas uz Libānas, Jordānijas un Turcijas pleciem. Pāvests apliecināja, ka šīs zemes nesavtīgi viņus pieņem, un reizē pauda sarūgtinājumu par to, ka starptautiskā kopiena, šķiet, nespēj atrast piemērotas atbildes, kamēr tai pat laikā nevainīgo cilvēku asinīs slacīto ieroču tirgotāji turpina „bīdīt” savas intereses. Tā kā visu acu priekšā izplatās ļoti nežēlīga rīcība un notiek vēl nedzirdēti cilvēktiesību pārkāpumi, tad neviens nevar izlikties, ka neko nezina – atzina Francisks. Visi apzinās to, ka šis karš trūcīgajiem cilvēkiem kļūst aizvien neizturamāks. Tāpēc šo lietu ir jārisina, bet to nekad nedrīkst darīt ar vardarbīgiem paņēmie­­niem, jo vardarbība rada arvien jaunus ievainojumus.

Lasīt tālāk: Kā atbildēt krīzei, kas izveidojusies saistībā ar Sīriju un Irāku?

Transseksuāļi nevar kļūt par krustvecākiem – ar šādu paziņojumu klajā nākusi Ticības mācības kongregācija. Šis paziņojums tika sniegts kā atbilde Kadiksas un Seutas diecēzes (Spānija) bīskapam Rafaelam Zornozī Boja, kas spēcīga masu mediju spiediena rezultātā augusta sākumā piekrita, ka par krusttēvu sava brāļa dēlam kļūst kāds Aleks Salinas, kas bija dzimis kā sieviete, bet savu dzimumu mainīja.

Šai situācijā Svētais Krēsls norādīja uz Baznīcas mācību jautājumā par krustvecāku lomu palīdzēt dabiskajiem vecākiem bērnu reliģiskā un garīgā audzināšanā. Katoliskās Baznīcas katehisma 1255. punkts nosaka, ka „lai Kristības žēlastība varētu attīstīties, svarīga ir vecāku palīdzība. Tāds ir arī krusttēva vai krustmātes uzdevums, kuriem jābūt stiprai ticībai, kā arī spējīgiem un gataviem palīdzēt jaunkristītajam – bērnam vai pieaugušajam – viņa kristīgās dzīves ceļā.” Ja nav iespējams atrast personu, kurai ir šīs nepieciešamās īpašības, prāvests Kristības sakramentu var sniegt bez krustvecākiem. Transseksuālā uzvedība jau publiski atklāj to, ka cilvēks neievēro morāles prasības ar dzimuma identitāti saistītu jautājumu risināt saskaņā ar savu dzimumu.

Nr. 17 (521) 2015. gada 12. septembris

Vatikāna muzejs tūristiem ir sagatavojis jaunu iespēju – no 12. augusta ir atvērti Kastelgandolfo pils vārti interesentu apmeklējumiem. Turklāt turp nokļūt ir iespējams ar īpašu vilcienu. Pagaidām šī iespēja gan ir pieejama vien sestdienās.

Jau iepriekš pāvests Francisks, kuram nepatīk brīvdienu izbraucieni ārpus Vatikāna, nolēma darīt apmeklētājiem pieejamus Kastelgandolfo pāvesta dārzus un saimniecību. Tagad viņš ir atļāvis atvērt publiskai apskatei arī pašu pili. Vienīgais, kas apmeklētājiem paliks slēgts, būs pāvesta apartamenti.

Vatikāna muzejs par 40€ piedāvā visas dienas biļeti, kurā iekļauts Vatikāna muzeju, Siksta kapelas un vasaras rezidences apmeklējums, kā arī brauciens ar vilcienu.

Jaunavas Marijas statuja ugunsgrēkā paliek neskarta

Armijas bāzē Spānijā netālu no Madrides izcēlās ugunsgrēks, bet brīnumainā kārtā tajā nav cietusi Jaunavas Marijas statuja. Lielā karstuma dēļ 30. jūlijā armijas bāzē izcēlās ugunsgrēks, kas izpostīja apkārtējo ainavu. Tomēr, ugunsgrēku nodzēšot, atklājās, ka Lurdas Dievmātes figūra un neliels zāles laukums, uz kura tā atradās, nav cietis.

Nr. 17 (521) 2015. gada 12. septembris