Jēzus sludinātais Evaņģēlijs ir dzīvības vārds, kas dara cilvēku brīvu, arī no nešķīsto garu uzbrukuma. Par to pāvests Francisks runāja apcerē pirms lūgšanas „Kunga eņģelis”. Skaidrojot parastā liturģiskā laika ceturtajai svētdienai paredzēto Evaņģēlija fragmentu par ļaunā gara apsēsta cilvēka izdziedināšanu Kafarnaumas sinagogā, pāvests uzsvēra, ka Jēzus neatliek Evaņģēlija sludināšanu, nenodarbojas ar savas mazās kopienas iekārtošanu, nezaudē laiku organizatoriskiem jautājumiem. Viņa galvenās rūpes ir nodot tālāk Dieva Vārdu Svētā Gara spēkā. Sinagogā sapulcējušies ļaudis ir pārsteigti, jo Jēzus māca „kā tāds, kam ir vara, bet ne tā kā Rakstu zinātāji”. Ko nozīmē šie vārdi? – jautā pāvests. Tas nozīmē, ka Jēzus cilvēciskajos vārdos bija sajūtams Dieva Vārda spēks, Dieva autoritāte. Mēs bieži izsakām tukšus vai arī pārāk daudz vārdu, kas nebalstās patiesībā. Savukārt Dieva Vārds ir patiesība, tas ir vienots ar Viņa gribu. Vētras nomierināšana un ļaunā gara izdzīšana kārtējo reizi pārsteidz klātesošos, kuri saka: „Pat nešķīstajiem gariem pavēl, un tie viņam ir paklausīgi.”

„Dieva Vārds mūs pārsteidz. Tam piemīt spēks mūs izbrīnīt, un tas ir labi, jo Evaņģēlijs ir dzīvības vārds,” sacīja pāvests. „Tas nenomāc cilvēkus, gluži otrādi, atbrīvo tos, kuri atrodas tik daudzu nešķīsto garu gūstā, vai tas būtu pasaulīguma gars, alkatība, pieķeršanās naudai, lepnība. Evaņģēlijs pārmaina sirdis, izmaina dzīvi un mūsu noslieci uz ļaunumu pārvērš ilgās pēc labā. Kristieša uzdevums ir izplatīt visapkārt pestīšanas vēsti, būt misionāriem un Dieva Vārda sludinātājiem. Jaunā mācība, ko Jēzus sludina, ir tā, ko Baznīca kopā ar Viņa klātbūtnes zīmēm nes pasaulē. Dieva Dēla autoritatīvā mācīšana un dziedināšana kļūst par misionārās Baznīcas pestīšanas vārdiem un mīlestības žestiem.”
Francisks aicināja ticīgos stiprināt saikni ar Dieva Vārdu, katru dienu to lasot un nesot sev līdzi. 
Nr.3(507) 2015. gada 14.februāris

Pievienot komentāru


Aizsardzības kods
Atjaunināt