4. februāra vispārējā audiencē pāvests, turpinot katehēzes mācību par tēva lomu ģimenē, šoreiz norādīja uz tēva klātbūtnes pozitīvo aspektu. Par to tiek runāts arī Svētajos Rakstos. Sakāmvārdu grāmatā uzsvērts, ka bērnu rakstura veidošanā un patieso vērtību nodošanā tēvam ir neaizvietojama loma. Viņam pašam kā pirmajam ir jāiziet cauri dzīves grūtībām, jāiegūst sirds gudrība, jāiemācās valdīt pār savām jūtām, lai stiprinātu bērna spējas taisnīgi pieņemt realitāti, saprātīgi rīkoties, runāt un spriest. Tēvu raksturo dziļa mīlestība, iekšēja disciplīna un reizē arī stingrība. Pāvests uzsvēra, ka ļoti svarīgi, lai tēvs būtu līdzās dzīvesbiedrei, daloties ar viņu priekos un bēdās, grūtībās un cerībā, būtu tuvu saviem bērniem, nepārtraukti sekojot viņu attīstībai.

Katra tēva paraugs ir Dievs. Tikai Viņš ir Labais Tēvs. Tas tēlaini tiek aprakstīts līdzībā par pazudušo dēlu. Pateicoties tai, mēs labāk varam saprast attiecības starp tēvu un dēlu, savu bērnu, kas ir nomaldījies. Labs tēvs ir tas, kurš spēj gaidīt, piedot un aizrādīt bez pazemošanas, kurš, nežēlojot sevi, sargā un rūpējas par bērniem, par ģimeni. Pāvests piebilda, ka bērniem ir īpaši vajadzīgs tēvs. Baznīca dažādos veidos cenšas atbalstīt tēvu klātbūtni ģimenēs, aicinot tos nodot jaunajām paaudzēm ticību un sargāt evaņģēliskās vērtības, sacīja Francisks.
Nr.3(507) 2015. gada 14.februāris

 

Pievienot komentāru


Aizsardzības kods
Atjaunināt