Jauniešu pastorālais centrs savu darbību ir uzsācis tikai šī gada vasarā un darbojas Rīgā, Līksnas ielā 26. Kā pastāstīja centra vadītāja Diāna Mekša, šovasar centrs sadarbībā ar citām organizācijām ir rīkojis laivu braucienu, piedalījies vasaras nometnē bērniem ar īpašām vajadzībām, centrā jau ir rīkota nakts slavēšana. Tomēr plānots, ka galvenās aktivitātes jauniešiem tiks piedāvātas no oktobra sākuma.

Jauniešu pastorālais centrs ir vieta, kurā varēs tikties studenti un vidusskolēni. Pētījumi rāda, ka vidusskolēni un it īpaši studenti, kuri dodas studēt uz lielām pilsētām, bieži cieš no depresijas, pamet Baznīcu, nespēj atrast nepieciešamo palīdzību un atbalstu. Tāpēc centra mērķis ir kļūt par tikšanās un atbalsta vietu, kurā varēs satikt ne tikai vienaudžus, bet arī gūt speciālistu atbalstu sarežģītās situācijās.

Lasīt tālāk: Rīgā sācis darboties Jauniešu pastorālais centrs

Izdevniecība “KALA Raksti” ar prieku un gandarījumu paziņo par šā rudens skaistāko jaunumu: dienasgaismu ieraudzījis “YouCat” izdevums jeb Katehisms jauniešiem latviešu valodā. Grāmatas svinīgā atvēršana notika Latvijas Jauniešu dienu laikā Aizkrauklē. Arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs Jauniešu dienu dalībniekiem šo katehismu dāvināja kā garīgo ceļamaizi turpmākajam garīgajam ceļam.

Katehisms jauniešiem ir sadalīts četrās apjomīgās daļās. Pirmās daļas nosaukums ir “Kam mēs ticam?” Tajā apskatītas tādas tēmas: kāpēc mēs spējam ticēt; mēs, cilvēki, esam atvērti Dievam; Dievs tuvojas mums, cilvēkiem; cilvēks atbild Dievam; kristīgās ticības apliecinājums; es ticu uz Dievu Tēvu; es ticu uz Jēzu Kristu; es ticu uz Svēto Garu.

Lasīt tālāk: Iznācis “YouCat” jeb Katehisms jauniešiem

Latvijas Romas katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbig­ņevs Stankevičs aicina atbalstīt biedrības „Latvijas Transatlantiskās organizācija” (LATO), portāla ziedot.lv un citu domubiedru uzsākto ziedojumu kampaņu, kuras mērķis ir piesaistīt līdzekļus Latvijas zemessargu papild-aprīkojuma, konkrēti nakts redzamības aprīkojuma, lauka ķirurģisko instrumentu komplektu un kompasu – busoļu iegādei.

„Stāvot sardzē par savu tēvzemi, zemessargi stiprina valsts drošību un neatkarību. Palīdzēsim uzlabot zemessardzes ekipējumu, lai viņi kvalitatīvāk un drošāk varētu veikt savu misiju!” aicina arhibīskaps Z. Stankevičs.

Lasīt tālāk: Arhibīskaps aicina palīdzēt uzlabot zemessargu ekipējumu

Rūpējoties par bijušo ieslodzīto integrēšanos sabiedrībā, Svētā Lūkasa darbnīca plāno atvērt dienas rehabilitācijas centru bijušajiem ieslodzītajiem un viņu ģimenēm, pastāstīja viens no idejas autoriem, cietumu kapelāns Mārtiņš Krūklis. Plānots, ka centrs savu darbību sāks jau oktobrī.

Dienas centrs atradīsies Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 18. Kā uzsvēra M. Krūklis, nereti rehabilitācijas centri veido slēgtu vidi, taču šajā centrā, lai neizolētu viņus no sabiedrības, radītu vidi, kura viņus pieņem, un palīdzētu atklāt viņiem savu pozitīvo potenciālu, bijušie ieslodzītie darinās dažādus amatniecības darinājumus. Savus darinājumus viņi pārdos turpat izveidotajā veikaliņā. Plānots, ka vismaz sākumā centrā varēs darboties ap 20 bijušie ieslodzītie.

Līdzās amatniecībai centrā plānots piedāvāt arī individuālu pastorāli sociālo terapiju, kā arī organizēt dažādus kultūras pasākumus. Tāpēc tiek meklēti sociāli aktīvi un atbildīgi cilvēki ar radošām idejām, kuru uzdevums būtu rūpēties par dažādu kultūras aktivitāšu, semināru, nodarbību, apmācību, koncertu un citu pasākumu rīkošanu.

Papildu informācija un iespēja piedāvāt savu palīdzību pa e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Nr. 18 (522) 2015. gada 26. septembris

2015 gada 10. septembrī uz plenārsēdi bija pulcējusies Latvijas Bīskapu konference. Tajā piedalījās arī apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs arhibīskaps Pedro Lopess Kintana. Plenārsēdes laikā notika vēlēšanas, kurās Latvijas Bīskapu konferences priekšsēdētāja amatā uz nākamajiem trīs gadiem tika pārvēlēts Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis, priekšsēdētāja vietnieka amatā – Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs, bet Liturģijas komisijas vadītāja amatā – Jelgavas diecēzes bīskaps Edvards Pavlovskis. Savukārt par Latvijas Bīskapu konferences ģenerālsekretāru tika ievēlēts Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins.

Nr. 18 (522) 2015. gada 26. septembris