31. maijā Rēzeknes katedrālē Priesterības sakramentu no bīskapa Jāņa Buļa rokām saņēma diakons Juris Skutels, kurš nāk no Daugavpils Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas draudzes.

Sprediķī Rēzeknes Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis, vēršoties pie jaunā priestera, norādīja, ka garīgajā formācijā nedrīkst apstāties. Izmantojot Garīgajā seminārā iegūtos rīkus, sava garīgā dzīve jāizkopj un jāattīsta tālāk. Noslēgumā bīskaps uzdāvināja rožukroni gan jaunajam priesterim, gan arī Garīgā semināra rektoram pr. Paulam Kļaviņam, lai ar lūgšanu vieglāk audzināt semināristus. Tāpat bīskaps pateicās Dieva tautai par lūgšanām un aicināja turpināt lūgties par topošajiem priesteriem.

Juris Skutels Garīgajā seminārā iestājās 2010. gadā. Pēc iestājeksāmeniem viņš LRKB IC atzina, ka priesteros visvairāk vērtē pazemību un vēlmi palīdzēt. Tajā gadā Garīgajā seminārā iestājās seši jaunieši, no viņiem J. Skutels vienīgais pabeidza mācības un saņēma Priesterības sakramentu.

Primīcijas Svēto Misi J. Skutels svinēs Daugavpils Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas baznīcā 6. jūnijā.

Nr. 11 (515) 2015. gada 6. jūnijs

 

Apciemojumi mājās ir viena no Sv. Jēkaba katedrāles „Caritas” grupas iniciatīvām. Brīvprātīgie palīdz grūtībās nonākušiem cilvēkiem arī ar pārtikas paku izdali, atbalstu un konsultācijām krīzes situācijās, garīgo stiprinājumu, organizē sadraudzības pasākumus, piemēram, Ziemassvētkos „pasēdēšanu” pie kopīga galda, ekskursijas, koncertu apmeklējumus. Katrs dalās ar talantiem, prasmēm, mīlestību, ko ir saņēmis un tagad vēlas nodot citiem. Mīlestība vairo mīlestību!

Nesen grāmatplauktā atradu pāvesta Benedikta XVI encikliku par kristīgo mīlestību „Deus est Caritas”. Šķirstot tās lappuses, manu uzmanību piesaistīja vārdi: „Tuvākmīlestība ir ceļš uz tikšanos arī ar Dievu.” Tos pārlasot, iedomājos ceļu trīs minūšu garumā uz kaimiņu māju ar dārzu, kas atrodas pretējā ielas pusē. Šajā mājā dzīvo kāda poļu tautības kundze, kuru esmu iepazinusi, pateicoties „Caritas Latvija” pamudinājumam pārvērst mīlestību darbos.

Atceros, kā pirms pāris gadiem „Caritas Latvija” apmācību seminārā lektore m. Inese Lietaviete sacīja: „Neaizejiet šodien gulēt, kamēr nebūsiet izdomājuši, kā tieši iesaistīties kalpošanā! Sāciet dot, un jūs saņemsiet!” Viņas teiktais mani motivēja uzmeklēt draudzes „Caritas” grupas koordinatori un pieteikties par brīvprātīgo. Sperot šo soli, negaidīju, ka caur šo kalpošanu tik daudz saņemšu, un arī, ka tas ļaus labāk iepazīt Dievu, kurš pazīst mani visos sīkumos.

Pirmajā reizē, kad devos apciemot šo kundzi, viņa pastāstīja, ka savulaik gājusi poļu skolā, kas kādreiz bijusi blakus Rīgas Sv. Franciska baznīcai, un dzīvojusi Krāslavas ielā, kas atrodas paralēli Katoļu ielai. Šajā pat skolā mācījās arī mana vecmāmiņa, un kopš 1939. gada dzīvoja tajā pašā ielā. Viņa ar mani gribēja runāt poliski, bet es tolaik negribēju. Toties tagad priecājos, ka man ir dota otra iespēja iemācīties pa kādam vārdam šajā valodā. Tas silda sirdi, gluži kā uzlīme „Jezus Cię kocha” (latv. – Jēzus tevi mīl), ko manā Bībelē reiz ielīmēja kāda poļu meitene.

Lasīt tālāk: Pārvērst mīlestību darbos

2015 10 3

Caritas Valmieras grupiņa draudzīgā puslokā pie savas baznīcas altāra

Pirms pieciem gadiem sākām ar kalpošanu draudzē. Lielākā daļa draudzes locekļu ir savā starpā pazīstami un grūtībās viens otru atbalsta. Radās iecere apvienot tos, kas vēlas palīdzēt, un tos, kam būtu vajadzīga palīdzība. Reizēm palīdzība un garīgais atbalsts jāsniedz tikai kādā kritiskā situācijā, tad tā ir vienreizēja palīdzība. Citos gadījumos tā ir pastāvīga, kad regulāri kādu apciemojam vai sagādājam pārtikas pakas. „Caritas” Valmieras grupiņas darbība pamatā vērsta uz draudzes locekļu vajadzībām, taču palīdzību sniedzam visiem, kam tā ir nepieciešama.

Lai sekmīgi varētu kalpot, jau pašā „Caritas” grupiņas darbības sākumā izveidojās lūgšanu grupa. Tikšanās un lūgšanas notiek reizi nedēļā. Lūdzamies par kalpošanu un grūtībās nonākušo cilvēku vajadzībām. Reizi mēnesī mūsu draudzes prāvests Lauris Malnačs „Caritas” nodomā svin Svēto Misi, kurā Dievam tiek uzticēta žēlsirdības darbu veikšana draudzē, pilsētā un lūgšanu nodomi, kas tiek iemesti „Caritas” kastītē. Katrs, kas mums ir pievienojies īsākā vai garākā laika posmā, ir atstājis savu ieguldījumu tuvākmīlestības veicināšanā.

Garīgais stiprinājums kopīgajās lūgšanās un sadraudzība grupiņā ir atslēga veiksmīgai kalpošanai. Kalpojot Kungam „Caritas”, redzam cilvēku ilgas pēc uzmanības, uzklausīšanas, mīlestības. Patiesībā tās ir ilgas pēc Dieva, nevis pēc drēbēm, maizes vai kurpēm.

Lasīt tālāk: Valmieras pieredze

 „Neļauj kāda cita negatīvajam viedoklim apšaubīt tavas spējas! Notici sev, ej un dari!” „Jāsāk ar sevi, jābūt atvērtiem pret citiem un jāpieņem.” „Mēs esam šeit, lai veidotu nopietnas, dziļas, paliekošas un patiesas attiecības.” „Nebaidies riskēt!” „Esmu ieguvusi pārliecību par sevi.” „Esmu guvis drosmi vairāk runāt ar jauniešiem.” Ar šādām dalībnieku atziņām aprīļa beigās noslēdzās Līderu semināra divu gadu programmas pirmais gads, kas ietvēra četras nedēļas nogales un ļāva jauniešiem no dažādām Latvijas pilsētām un diecēzēm kļūt par vienu ģimeni Kristū.

Tā kā Līderu semināra idejas pamatā ir aicinājums radoši piedalīties Dieva radītās pasaules veidošanā un nostiprināšanā, ko Dievs uztic ikvienam, tad īpaša loma šajā laikā bija personiskām attiecībām ar Dievu, kas tika veidotas gan kopīgās lūgšanās – Svētajā Misē, slavēšanā, tematiskos lūgšanu un dziedināšanas vakaros ar liecībām, aizlūgšanām, mūziku radošām aktivitātēm –, gan arī individuālā lūgšanu laikā – adorācijā, rīta meditācijā ar Svētajiem Rakstiem un klusumam paredzētā telpā.

Lasīt tālāk: Noslēdzies Līderu semināra pirmais gads

2015 10 4

Lai bērnam vasara būtu vērtīga, patīkamiem notikumiem bagāta, vērts padomāt, uz kuru nometni viņu sūtīt. Vēl labāk, ja bērns tajā pie reizes tuvojas arī Dievam...

8. – 11.jūnijs: konsekrētās personas piedāvā „Campo Jēzus” nometni Jaunkalsnavā 14 – 21 g. veciem jauniešiem. Tā ir iespēja pavadīt aizraujošu nedēļu vasarā ar daudz sportiskām aktivitātēm, radošām nodarbībām, slavēšanu. Dzīvošana atpūtas kompleksa mājiņās vai teltīs. Ēdināšanu sola tik garšīgu kā pie vecmāmiņas. Nometni vadīs konsekrētās personas kopā ar aktīviem jauniešiem, kristiešiem un arī ģimenēm. Paredzētas klostera darbnīcas, kuru laikā, piemēram, varēs veidot ikonas, rožukroņus, lūgšanas. Maksa par nometni tikai 10 eiro. Šāda cena iespējama, pateicoties fonda „Renovabis” atbalstam, kā arī citiem labvēļiem. Pieteikšanās: tālr. 27470783 (m. Marija Stefana).

14. – 19.jūnijs: Betānijas dominikāņu māsu kongregācija un RARZI Katehēzes centrs sadarbībā ar Latvijas katoļu draudzēm aicina 7 – 12 g. vecus bērnus uz 3. Latvijas vasaras katehēzes nedēļu bērniem „ES ESMU...” kristiešu atpūtas centrā „Gančauskas”. Nometnei līdz 1.06. aicināti pieteikties bērni, kas 2014. gadā vai šogad pieņēmuši pirmo Svēto Komūniju vai arī tai tikai gatavojas. Pēc 1.06. varēs pieteikties arī pārējie bērni, ja būs palikusi brīva kāda no simts vietām. Katru dienu paredzētas katehēzes nodarbības. Katrai dienai būs izvēlēta kāda Svēto Rakstu vietu, kas to caurvīs. Nometne palīdzēs sagatavoties kalpošanai Baznīcā, kā arī sniegs izpratni, kas notiek Svētā Misē. Bērni aicināti līdzi ņemt mūzikas instrumentus, jo notiks mūzikas darbnīcas. Paredzēta arī jāšana ar zirgu, loka šaušana, kāpšana klintīs, bumbas spēles, šļūkšana pa plēvi, mākslas nodarbības u.tml. Katras dienas Svētajā Misē bērniem būs iespēja praktiski pielietot apgūtās prasmes. Nometnes grupās darbosies 12 – 14 bērni, par kuriem būs atbildīgs viens profesionāls pedagogs ar diviem palīgiem. Gulēšana tikai kempinga mājiņās un lielās viesu mājas istabās. Dalības maksa 50 EUR no personas (iespējamas atlaides). Pieteikšanās: www.kanela.lv. Vairāk informācijas, zvanot pa tālr. 26177063 (m. Diāna). 

14. – 21.jūnijs: kultūras centrs Rīva aicina uz “Angļu un spāņu valodas nometni” 9 – 16 g. vecām meitenēm. Paredzētas spāņu un angļu valodas nodarbības, teātris, rokdarbi, dejas, dziedāšana un sports, kā arī jautras vakara programmas. Garīgās nodarbības par rakstura veidošanu un tikumiem vadīs katoļu Baznīcas prelatūra “Opus Dei”. Nometne notiks Lietuvā, 10km no Kauņas, atpūtas kompleksā “Pušyno Poilsiavietes”. Dalības maksa 160 EUR + ceļš. Kontakti: tālr. 67325080 vai 26831090, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Jimena Gonzaleza).

28.jūnijs – 6.jūlijs: Prelatūra “Opus Dei” piedāvā starptautisku angļu valodas nometni 12 – 17 g. veciem puišiem Lietuvā pie Kauņas, atpūtas kompleksā “Pušyno Poilsiavietes”. Piedalīsies puiši no Lietuvas un arī citām valstīm, kuri vēlas uzlabot angļu valodu un pilnveidot savu personību. Katru dienu paredzētas angļu valodas nodarbības. Tām sekos Svētā Mise angļu valodā. Arī sporta spēļu laikā un pārējās aktivitātēs vadītāji izmantos tikai angļu valodu. Dienas otrajā pusē iecerētas sporta spēles – futbols, basketbols, beisbols, volejbols. Vakaros – orientēšanās spēles mežā. Katru dienu būs arī katehēze un pārrunas par kristīgajām vērtībām un cilvēciskajiem tikumiem. Gulēšana tikai istabiņās ar gultām, līdzi jāņem guļammaiss. Nometni palīdzēs vadīt studenti no ASV un Eiropas valstīm. Tā atvērta visiem zēniem neatkarīgi no konfesijas un aicināti arī tādi, kas pat nav ticīgi. Dalības maksa 150 EUR (iespējama atlaide). Kontakti: 26192724, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. – 11.jūlijs: Sv. Jēkaba katedrāle rīko nometni „Klauvē un Tev atvērs” Vecbebros. Katru dienu notiks Vissvētākā Sakramenta adorācija, lūgšanas, Svētā Mise, katehēze, radošās darbnīcas, gatavošanās teātra vakaram nometnes noslēgumā. Šī gada tēma ir „Lūgšana”. Paredzētas arī zirga izjādes. Gulēšana ir Vecbebru internāta skolā, kur nodrošinātas istabiņas ar gultām un gultas veļu. Audzinātāji būs no Sv. Jēkaba katedrāles un citām draudzēm. Dalības maksa: 80 EUR. Pieteikšanās: tālr. 29454539 (Vendija).

8. – 13.augusts: Svētceļojums uz Aglonu „Nāc un redzi!”. Par garīgo pusi atbildēs Rīgas Katoļu ģimnāzijas kapelāns Modris Lācis un Sv. Terēzītes no Bērna Jēzus draudzes prāvests Māris Ozoliņš. Dienā vidēji būs jāiet 15 km. Svētceļojumam izvēlēti mazie lauku celiņi. Vakaros katehēze, slavēšana. Svētceļojuma laikā gulēšana būs skolās un vienīgi Aglonā – līdzi paņemtajā telīt. Ēšanu katru dienu nodrošinās atsevišķa kalpotāju grupa. Organizē Rīgas Katoļu ģimnāzija un Sv. Terēzes no Bērna Jēzus draudze. Dalības maksa 35 EUR (ģimenēm un bērniem atlaides). Pieteikšanās: tālr. 26547971.

Nr. 10 (514) 2015. gada 23. maijs