campo Jezus 1 Foto Justīne Buliņa

No 8. līdz 11. jūnijam Jaunkalsnavā norisinājās bērnu un jauniešu nometne „Campo Jezus”. Pirmo reizi bērnus un jauniešus uz nometni aicināja komanda, kuru veidoja Latvijas konsekrētie no dažādiem ordeņiem un kongregācijām. Šo skaisto Dievam veltīto personu sadraudzību un sadarbību rosināja un savā veidā aizsāka iepriekšējais apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs arhibīskaps Luidži Bonaci, kurš mudināja Latvijas klostermāsas un klosterbrāļus biežāk satikties, draudzēties un kopā darboties. Pāvesta Franciska izsludinātais Konsekrētās dzīves gads bija kā vēl viens stimuls paveikt ko īpašu kopā – noorganizēt nometni jauniešiem.

„Campo Jezus” nometnes dalībnieku pulks bija ļoti daudzveidīgs. Kopskaitā piedalījās 92 jaunieši. Tas nav nekāds rekordskaitlis, organizatori cerēja redzēt vairāk, tāpēc nometnes noslēgumā jauniešu iemīlētais saleziāņu tēvs Tomass mudināja visus nākamgad uz šo nometni ierasties, līdzi ņemot vismaz vienu draugu. Taču pārsteidzoši bija tas, no cik dažādām vietām jaunieši bija atbraukuši. Dalībnieki bija no Rīgas, Olaines, Kuldīgas, Viļāniem, Lubānas, Gulbenes, Aglonas, Krāslavas, Siguldas, Jaungulbenes, Jaunkalsnavas, Cesvaines, Madonas, Smiltenes, Balviem, Barkavas, Krimuldas, Mārupes, Šķeltovas, Baložiem, Izvaltas, Triznas, Stāmerienas, Rēzeknes, Varakļāniem, Cēsīm, Daugavpils, Viļakas, Lielvārdes, Līksnas, Medņevas, Šķilbēniem, Jēkabpils, Aknīstes, Limbažiem, Birzgales, Viļāniem, Saulkrastiem un Alūksnes.

Lasīt tālāk: Īpaša nometne  kopā ar konsekrētajiem

No 8. līdz 10. maijam Betānijas dominikāņu māsu klosterī notika seminārs par līdzgaitniecību bijušajiem ieslodzītajiem. Tas arī bija pirmais solis reālai līdzgaitniecības uzsākšanai cilvēkiem pēc cietuma Latvijā.

Par vērtīgo pieredzi līdzgaitniecības jomā pastāstīja labdarības organizācijas „PACT“ programmas „Basic Caring Communieties“ direktors Andijs Kīn-Douns. Organizācija jau gadiem ilgi veiksmīgi sadarbojas ar atbildīgajām valsts institūcijām un piedāvā profesionālus pakalpojumus sociālo jautājumu risināšanā, kas saistīti ar noziedzību un tās mazināšanu. Sadarbībā ar valsti tā organizē resocializācijas programmas bijušajiem un esošajiem ieslodzītajiem un viņu ģimenēm, apmācības programmas cietumu un probācijas dienesta darbiniekiem, kā arī sabiedrībā uztur diskusiju par noziedzības tēmas mazināšanu un sociālo atbildību. Organizācija piedāvā līdzgaitniecības programmu, kurā četri brīvprātīgie tiekas ar vienu notiesāto jau divas nedēļas pirms atbrīvošanas, pavadot viņu un palīdzot atgriezties dzīvē turpmāko trīs mēnešu laikā. Veiksmīgai sadarbībai ar valsti pamatā ir organizācijas profesionalitāte un ilgtermiņā iemantotā uzticamība. Semināra laikā „PACT“ uzdāvināja programmas metodoloģijas izklāstu un sniedza praktiskas nodarbības.

Lasīt tālāk: Uzsāks līdzgaitniecību bijušajiem ieslodzītajiem

29. maijā Starptautiskās zinātniskās konferences „Terra Mariana 800: Ticības un sabiedrības dialogs” ietvaros Rīgas domes telpās tika atklāta izstāde „Svētlaimīgu mani teiks visas paaudzes (Lk 1,48) – Dievmātes tēls Latvijā”, kurā ir apskatāmi astoņi nozīmīgi Jaunavas Marijas attēli, kas nāk no dažādām Latvijas vietām.

Katram attēlam ir kāds īpašs vēstījums: vienam ir nepārprotama kultūrvēsturiska nozīme, cits ir mākslinieciski augstvērtīgs, vēl cits – iemīļots ticīgo vidū. Izstādē iekļauti stendi ar informāciju par Rīgas Pils Dievmāti, Rīgas Jumpravu jeb „Madonnu uz Mēness sirpja” (atrodas Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā), Kuldīgas Dievmāti - koka skulptūru “Madonna uz Mēness sirpja”, Jelgavas „Uzvaras Dievmāti”, „Madonnu ar Bērnu ziedu vainagā” no Bebrenes baznīcas Sēlijā, Skaistkalnes Dievmāti, Aglonas Dievmāti un Sarkaņu Dievmāti.

Lasīt tālāk: Izstāde par Dievmātes tēlu apceļos Latviju

16. maijā kustības "Marijas leģiona" Vidzemes un arī Kurzemes brāļi un māsas atjaunoja savus solījumus. Solījumu atjaunošana tāpat kā to došana pirmo reizi ir svarīgākais un skaistākais leģionāra dzīves gada notikums.

“Marijas leģiona” prezidente Zinaīda Raģele pastāstīja, ka solījumus Vidzemē atjaunoja 44 leģionāri. Tajā pašā dienā solījumus vēlreiz deva arī pieci Kurzemes leģionāri. 3. maijā solījumus jau bija atjaunojis 41 leģionārs Latgalē (Rēzeknē), bet ap Lieldienu laiku ap 20 leģionāri Zemgalē (Jelgavā).

Vidzemes brāļu un māsu solījumu atjaunošana notika Sv. Jēkaba katedrālē Rīgā ar leģionāru procesiju un lūgšanām un priestera Māra Ozoliņa celebrēto Svētā Mise, bet Kurzemes – ar priestera Gata Bezdelīgas celebrēto Svēto Misi Sv. Jāzepa katedrālē Liepājā.

Lasīt tālāk: „Marijas leģionāri” atjaunojuši solījumus

Š.g. maijā bīskaps Viktors Stulpins izsniedza jaunus nominātus vairākiem Liepājas diecēzes priesteriem, kas stājās spēkā 31. maijā.

Pr. Gatis Mārtiņš Bezdelīga ir atbrīvots no Liepājas Sv. Jāzepa, Grobiņas, Priekules, Vaiņodes un Bārtas draudzes prāvesta pienākumiem, kā arī no Liepājas katoļu pamatskolas kapelāna amata un iecelts par Alsungas, Gudenieku un Jūrkalnes draudzes administratoru.

Pr. Andris Vasiļevskis ir atbrīvots no Alsungas, Gudenieku un Jūrkalnes draudzes administratora amata un iecelts par Liepājas Sv. Jāzepa, Liepājas Sv. Meinarda, Liepājas Māras un Grobiņas Sv. Brigitas draudzes administratoru. 

Lasīt tālāk: Jauni nomināti Liepājas diecēzes priesteriem