gergeewgeg

No labās: tulkotājs pr. Sergejs Ivanovs OP, arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs, RARZI direktore Žanete Narkēviča un redaktors pr. Mihails Volohovs pēc izdevuma „Vispārējais katehēzes direktorijs” prezentācijas.

Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts ir izdevis Pontifikālās Klēra kongregācijas 1997. gada 15. augustā izsludināto Vispārējo katehēzes direktoriju, kas apkopo pēc Vatikāna II koncila izdotos dokumentus par kristīgo audzināšanu un katehēzi.

Direktorija pirmajā daļā katehēze tiek skatīta Vatikāna II koncila Dei Verbum konstitūcijas gaismā un apustulisko pamudinājumu Evangelii nuntiandi un Catechesi tradende piedāvātās izpratnes par evaņģelizāciju ietvaros. Otrā daļa ir veltīta evaņģēliskās vēsts sludināšanas normām un kritērijiem katehēzē, un Katoliskās Baznīcas katehisms tajā ir prezentēts kā pamatsaturs ticības tālāknodošanā un palīglīdzeklis lokālo katehismu izstrādei.

Trešā daļa formulē ticības pedagoģijas pamatelementus, kas ir Dieva pedagoģijas inspirēti. Šis jautājums ir vienlīdz būtisks gan teoloģijas, gan humanitārajām zinātnēm.

Lasīt tālāk: Izdots Vispārējais katehēzes direktorijs latviešu valodā

Ik gadu augusta vidū tiek atzīmēti Sv. Meinarda svētki, kad vecāko sakrālo mūra celtni – Sv. Meinarda baznīcas drupas – apmeklē simtiem ticīgo, kuri turp var nokļūt sausām kājām, jo Daugavā ir pazemināts ūdens līmenis.

Šogad Sv. Meinarda svētki kulmināciju sasniedza svētdien, 23. augustā, kad Kristību sakramentu 45 ticīgajiem sniedza Ogres Sv. Meinarda draudzes priesteris Ivars Babris, bet galveno dievkalpojumu celebrēja Rīgas arhibīskaps–metropolīts Zbigņevs Stankevičs, kurš 45 katoļiem piešķīra Iestiprināšanas sakramentu.

„Pateicoties Ogres Sv. Meinarda draudzes prāvesta Konstantīna Bojāra labai sadarbībai ar Rīgas HES vadību, mēs ik gadu varam sausām kājām nokļūt uz salas un svinēt šo dievkalpojumu svētā Meinarda godam. Tas ir ļoti svarīgi, ka varam šeit būt, „pieskarties” mūsu ticības saknēm un smelties no šejienes apņēmību, ticības spēku, kas bija svētajam Meinardam, lai varētu turpināt viņa darbu. Evaņģelizācijas darbs, ko viņš iesāka pirms 800 gadiem, nav pabeigts, tas turpinās, un mēs esam tie, kurus Dievs ir aicinājis būt par šī darba turpinātājiem,” sākot Svēto Misi, sacīja metropolīts Z. Stankevičs.

Lasīt tālāk: Ikšķilē nosvinēti Svētā Meinarda svētki

Sācis darboties jauns praktisko lietu apmaiņas un kalpošanas portāls draudzedraudzei.lv, kura darbību 18. augustā atbalstīja Latvijas Bīskapu konference. Portālā varēs saņemt un dalīties ar dzīvei nepieciešamām lietām un palīdzību, iepazīstoties ar vietnē jau ievietotiem sludinājumiem vai ievietojot savus.

„Katoliskās Baznīcas katehismā” (nr.1948) uzsvērts, ka solidaritāte ir kristīgs tikums. Tas nozīmē, ka cilvēki dalās viens ar otru materiālajos labumos, bet vēl vairāk – garīgajās vērtībās. Interneta portāla draudzedraudzei.lv uzdevums ir veicināt solidaritāti un palīdzību starp draudzēm, kā arī nodrošināt iespēju uzzināt par citu cilvēku vajadzībām un iesaistīties atbalsta sniegšanā.

Darbs pie portāla veidošana sākās jau pavasarī. Draudzedraudzei.lv iniciatori ir laji, kas projektu izveidoja sadarbībā ar Latvijas priesteriem. Portāls vēlas atbalstīt organizācijas „Caritas Latvija” darbību, attīstīt draudžu pastorālo kalpošanu un veicināt tuvākmīlestības aicinājumu. Dalība projektā ir brīvprātīga un visas lietas un darbi tiek piedāvāti bez maksas.

Lasīt tālāk: Sācis darboties savstarpējās palīdzības portāls – draudzedraudzei.lv

2015. gada augustā Latvijā ieradās vairāku ordeņu, kongregāciju priesteri, kas uzsākuši savu kalpojumu Rīgas draudzēs. Jaunus nominātus ir saņēmis arī pr. Marcins Vozņaks, pr. Ingars Stepkāns un pr. Andris Priede.

Jezuītu tēvu kopienai Latvijā ir pievienojies pr. Tadeušs Ciesļaks SJ, kas arī ir no Polijas, bet pēdējos 14 gadus strādājis Romā, Vatikāna Radio poļu redakcijā, kur noteiktu laiku pildīja vadītāja un vadītāja vietnieka pienākumus. Vēl pirms tam viņš bija vadījis Eiropas Iniciatīvu katoļu informācijas centru Varšavā, kas palīdzēja Polijas bīskapiem pārdomāt Eiropas integrācijas procesus, kā arī organizēja dažādus kursus jauniem žurnālistiem. Šobrīd jezuītu tēva Tadeuša Ciesļaka SJ galvenais uzdevums ir apgūt latviešu valodu. Par priesteri viņš ir ordinēts 1996. gadā.

Lasīt tālāk: Jauni priesteri un jaunas priesteru kalpošanas vietas Rīgas arhidiecēzē

Atsaucoties Baznīcas Maģistērija Vatikāna II koncila konstitūcijā par svēto Liturģiju Sacrosanctum Concilium ietvertajam aicinājumam, ka mūziķiem un dziedātājiem jāsaņem patiesa liturģiska formācija, 21. – 23. augustā Ludzā notika pasākums ar saukli „Liturģiskā mūzika. Dieva godam un ticīgo svētdarīšanai”, kurā piedalījās vairāk nekā 30 dalībnieku. Patiesa interese un mīlestība uz svēto Liturģiju bija atvedusi uz Ludzu gan pieredzes bagātus draudžu mūziķus, gan tos, kuri sper pirmos soļus muzicēšanas virzienā. Īpaši priecēja kuplais jauno ļaužu pulks, kas liecina par to, ka viņiem rūp Liturģijas skaistums un ka viņi vēlas ņemt aktīvu dalību Baznīcas dzīvē, veidojot to.

Lasīt tālāk: Trīs liturģiski muzikālas formācijas dienas Ludzā