Grūtās izvēles

Kā pastāstīja Aizkraukles katoļu draudzes vikārs priesteris Pēteris Skudra, Jauniešu dienas bija piepildītas ar saturu. Viņš ir dzirdējis pozitīvas atsauksmes no jauniešiem, kuri pasākumu ir baudījuši. Vairāki jaunieši teikuši, ka darba grupas un lekciju tēmas esot tik interesantas, ka bijis grūti izvēlēties no plašā klāsta vienu nodarbi. Protams, ka bijuši arī nepamierinātie, piemēram, puiši, kas spēlēja pret priesteru komandu un nespēja to uzveikt.

Dace Kozlovska no organizatoru komandas pastāstīja, ka ļoti populāra bija darba grupa „Futbols ar priesteriem”, bet tāpat arī „Humora pēcpusdiena” un kopienas „Chemin Neuf” vadītā darba grupa „Piedošana”.

Brīnišķīgais adorācijas vakars

Skaista kulminācija bija sestdienas vakara Maikla Patrika Kellija koncerts un adorācija, kas notika koncerta laikā, jo zālē tika ienests Vissvētākais Sakraments. Par šī brīža īpašo noskaņu atzinīgus vārdus teica arī vecākas paaudzes „jaunieši”, kas bija atbraukuši svinēt svētkus kopā ar saviem bērniem.

Jaunieši ir izslāpuši pēc dziedināšanas

“Dzīvības straumju” Eiropā vadītājs Endrjū Čembers pēc Jauniešu dienām nonācis pie secinājuma, ka, viņaprāt, jaunieši alkst pēc dziedināšanas. Lai arī ģimenei ir jābūt drošajai vietai, kurā bērns varētu pilnvērtīgi un laimīgi attīstīties, mūsdienās bieži tā nenotiek. Nereti tieši ģimenē bērni gūst dziļākos ievainojumus no saviem vecākiem, kas ir šķīrušies, dzīvo atkarībās vai cīnās ar citām grūtībām. To varēja just arī Jauniešu dienu laikā, jo vairāki jaunieši nākuši pie viņa un lūguši aizlūgt par ģimenēm.

Bīskapi iepriecina jauniešus

Dace Kozlovska, viena no pasākuma organizētājām, pastāstīja, ka ļoti skaista un prieka pilna bija Jauniešu dienu noslēguma Svētā Mise, kuru celebrēja Jelgavas diecēzes bīskaps emeritus Antons Justs. Bīskaps stāstīja jokus un lika jauniešiem smaidīt. Bijusi sajūta, ka bīskaps ir tikpat jauns kā pārējie. Pēc dievkalpojuma patīkams pārsteigums bija arhibīskapa metropolīta Zbigņeva Stankeviča dāvātais „YoutCat” jeb Katehisms jauniešiem, kas būs paliekoša atmiņa no pasākuma.

Dalībnieku iespaidi

Aptaujātie Jauniešu dienu dalībnieki dalījās pašu piedzīvotajā. Piemēram, seminārists Jānis Grīgs sacīja, ka Jauniešu dienās ir baudījis mūziku, pasākuma kopējo atmosfēru. Svarīgi, ka praktiski visu laiku bija iespējama adorācija un, neskatoties uz lielo cilvēku skaitu, bija iespēja pabūt klusumā. Arī citi jaunieši atzina adorācijas nozīmi, īpaši pieminot sestdienas vakara lūgšanu dievnamā.

Aptaujātie dalībnieki atzina, ka brīvprātīgie esot bijuši atsaucīgi, tāpat ļoti patīkami bijis satikt sen neredzētus draugus. Klinta Beļūne atzina, ka pasākumā bijusi lieliska slavēšana un dejas, un kopumā pasākums ir bijis labi organizēts. Savukārt Eva Leilande sacīja, ka bijušas plašas iespējas piedalīties darba grupās. Līdz ar to katrs spēja atrast kaut ko sev piemērotu. Turklāt viņai šī gada Jauniešu dienas noteikti paliks atmiņā ar Maikla Patrika Kellija koncertu sestdienas vakarā.

Protams, ka vienmēr ir lietas, kuras var uzlabot. Jānis sacīja, ka viņš priecātos par lielākām pusdienu porcijām. Gan Jānis, gan Eva atzina, ka nākotnē būtu jāpadomā par to, lai darba grupām tiktu atvēlēts vairāk laika. Klinta savukārt uzskata, ka tiem, kas tulko ārzemju viesus, jābūt profesionālākiem, pretējā gadījumā ir grūti uztvert sniegto informāciju.

Paldies!

Vidzemes Katoļu jauniešu centra vadītāja Gunta Ziemele pēc aizvadītā jauniešu pasākuma Aizkrauklē jūtas gandarīta. Ne tikai dalībnieki, bet arī organizētāji un viesi esot izteikuši pateicību. Arī Maikls Patriks Kellijs esot novērtējis augsta līmeņa tehniku, pasākuma organizāciju un jauniešu atvērtību. Turklāt viņu priecē, ka līdzās ierastajai brīvprātīgo un organizatoru komandai tika piesaistīti jaunieši ar mazāku pieredzi un tādi, kas nesen ienākuši Baznīca vai ir vēl meklējumos. Vidzemes Katoļu jauniešu centrs pateicas visiem, kas palīdzēja un piedalījās.

Savukārt priesteris Pēteris Skudra īpaši pateicas brīvprātīgajiem no Aizkraukles Bērnu un jauniešu centra, kas nesavtīgi sniedza savu palīdzību veiksmīgai pasākuma norisei.

Ar skatu nākotnē

G. Ziemele atzīst, ka vienmēr var atskatīties un izvērtēt pieļautās kļūdas, kas kļūst par pozitīvu stimulu pilnveidoties, gatavojot nākamo pasākumu. Tomēr kopumā, viņasprāt, pasākuma organizāciju un norisi raksturo trīs iezīmes – dziļums, lūgšana un profesionalitāte.

Priesteris Pēteris Skudra cer, ka Jauniešu dienās saņemtais būs impulss, lai atdzīvinātu jauniešu aktivitātes draudzēs. Diemžēl bieži saņemtais ātri noplok, tāpēc ir labi, ja arī draudžu prāvesti jauniešu degsmi atbalstītu un neapslāpētu.

Emocijas

Nils Mosejonoks, kas arī piedalījās Jauniešu dienu organizēšanā, sacīja, ka emocijas ir neaprakstāmas, un pasākums bija lieliska iespēja sajust, ka Baznīcai jaunieši ir svarīgi un nepieciešami. 

Pievienot komentāru


Aizsardzības kods
Atjaunināt