Piektdien, 25. aprīlī, Rīgas Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā (RARZI) notika izlaidums, kurā bakalaura un maģistra diplomus, kā arī sertifikātus par mūžizglītības programmas pabeigšanu saņēma vairāk nekā 40 studenti.

Pirms diplomu un sertifikātu pasniegšanas RARZI absolventus uzrunāja institūta direktora p.i. Aleksandrs Stepanovs, kurš sacīja, ka lajiem ir liela loma visdažādākajās dzīves jomās un profesijās. Tai pat laikā viņš norādīja: "Jūs dosieties pasaulē, un tas ir liels uzdevums, taču lieli draudi ir palikt vienam. Tāpēc es aicinu, lai veidojat asociācijas, nepaliekat vieni. Jau izskanējusi doma veidot RARZI absolventu asociāciju un citas. Aicinu un novēlu, esiet tie, kas tās veidojat. Tikai kopā mēs varam kaut ko izdarīt." A. Stepanovs arī aicināja, lai absolventi rudenī uz studijām RARZI savā vietā atved pa vienam jaunam studentam, jo institūts pastāv, pateicoties studentiem un interesei par teoloģiskiem jautājumiem.

Priesteris A. M. Jerumanis un RARZI asociētā profesore Baiba Brūdere, uzrunājot absolventus, pieskārās ģimenes tēmai. Priesteris aicināja veidot ģimenes, uzsverot, ka Latvijai būs nākotne, ja būs ģimenes. B. Brūdere papildināja, ka arī RARZI ir kā liela ģimene, turklāt ģimene, kura kļūst arvien lielāka, jo, viņasprāt, pirmo reizi izlaidumā telpa ir bijusi tik piepildīta. Viņa sacīja, ka studijas „RARZI ģimenē" maina skatienu uz dzīvi, uz sevi un citiem. Viņa aicināja absolventus nebeigt uzsākto virzību dziļumā.

Šogad izlaidums bija īpašs arī tādēļ, ka pirmo reizi diplomus saņēma maģistri, kas beiguši studiju programmu "Reliģija" ar kvalifikāciju "pastorālais konsultants". Tas esot bijis sen lolots sapnis, atzinās B. Brūdere, kurš nu kļuvis par īstenību. Z. Stankevičs papildināja, ka jaunie maģistri ir kā ieraugs, taču šai profesijai vēl jāizcīna sava vieta Latvijā, tāpēc nepieciešama "baloža vienkāršība un čūskas gudrība, lai radītu šo nišu".

Vairāki studenti, kas saņēma sertifikātus par katoliskās teoloģijas pamatkursa beigšanu, plāno turpināt studijas RARZI bakalaura programmā. Tāpat arī daži bakalaura diploma saņēmēji ir apņēmības pilni turpināt izglītošanos. Šogad pirmo reizi RARZI ir absolvējis priesteris - Gulbenes un Alūksnes draudzes vikārs Agris Klovāns beidza maģistra studiju programmu, iegūstot pastorālā konsultanta kvalifikāciju.

 Nr.9(469) 2014. gada 10. maijs

 

Pievienot komentāru


Aizsardzības kods
Atjaunināt