„Caritas Latvija” sadarbībā ar „Jauniešu pastorālo centru” 3. oktobrī aicina jauniešus pavadīt laiku kopā ar bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, dodoties ekskursijā uz Mini Zoo Dobuļos, Iecavas novadā, kā arī aicina ziedot pietrūkstošos līdzekļus pasākuma norisei. Pasākums iecerēts kā viena no septiņām aktivitātēm projekta “Mīlestības graudi” ietvaros, un tā nosaukums ir “Solis pretī draudzībai”.

Uz Mini Zoo dosies kustības „Ticība un gaisma” ģimenes, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām, no Rīgas, kā arī ģimenes no Alūksnes un Balviem. Tā būs piedzīvojumu diena gan bērniem, gan viņu vecākiem. Iecavas Mini Zoo būs iespēja redzēt gan vietējos mājdzīvniekus, gan kādu eksotiskāku dzīvnieku. Kamēr bērni un jaunieši apciemos dzīvniekus un tos samīļos, viņu vecākiem ir ieplānota kopīga laika pavadīšana, dalīšanās iespaidos, agapeun muzicēšana.

Brauciens uz Mini Zoo bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu vecākiem, brāļiem un māsām ir plānots par brīvu. To ar ziedotāju atbalstu finansē „Caritas Latvija”, bet šobrīd rīcībā esošā summa nav pietiekoša, lai segtu pilnīgi visus pasākuma izdevumus. Dotā brīdī daļa summas jau ir novirzīta Iecavas Mini Zoo biļešu iegādei, ar daļu no līdzekļiem tiks nosegtas transporta izmaksas, lai aizvestu un atvestu ģimenes. Trūkstošā summa ir 380 eiro, tāpēc izbrauciena organizētāji aicina neklātienē kļūt par tā patroniem, savukārt jaunieši var pieteikties kā brīvprātīgie asistenti bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, lai sagādātu skaistas brīvdienas kā bērniem, tā viņu vecākiem.

Lasīt tālāk: "Mīlestības graudi" - septiņi žēlsirdības darbi ceļā uz Pasaules Jauniešu dienām

Grūtās izvēles

Kā pastāstīja Aizkraukles katoļu draudzes vikārs priesteris Pēteris Skudra, Jauniešu dienas bija piepildītas ar saturu. Viņš ir dzirdējis pozitīvas atsauksmes no jauniešiem, kuri pasākumu ir baudījuši. Vairāki jaunieši teikuši, ka darba grupas un lekciju tēmas esot tik interesantas, ka bijis grūti izvēlēties no plašā klāsta vienu nodarbi. Protams, ka bijuši arī nepamierinātie, piemēram, puiši, kas spēlēja pret priesteru komandu un nespēja to uzveikt.

Dace Kozlovska no organizatoru komandas pastāstīja, ka ļoti populāra bija darba grupa „Futbols ar priesteriem”, bet tāpat arī „Humora pēcpusdiena” un kopienas „Chemin Neuf” vadītā darba grupa „Piedošana”.

Brīnišķīgais adorācijas vakars

Skaista kulminācija bija sestdienas vakara Maikla Patrika Kellija koncerts un adorācija, kas notika koncerta laikā, jo zālē tika ienests Vissvētākais Sakraments. Par šī brīža īpašo noskaņu atzinīgus vārdus teica arī vecākas paaudzes „jaunieši”, kas bija atbraukuši svinēt svētkus kopā ar saviem bērniem.

Jaunieši ir izslāpuši pēc dziedināšanas

“Dzīvības straumju” Eiropā vadītājs Endrjū Čembers pēc Jauniešu dienām nonācis pie secinājuma, ka, viņaprāt, jaunieši alkst pēc dziedināšanas. Lai arī ģimenei ir jābūt drošajai vietai, kurā bērns varētu pilnvērtīgi un laimīgi attīstīties, mūsdienās bieži tā nenotiek. Nereti tieši ģimenē bērni gūst dziļākos ievainojumus no saviem vecākiem, kas ir šķīrušies, dzīvo atkarībās vai cīnās ar citām grūtībām. To varēja just arī Jauniešu dienu laikā, jo vairāki jaunieši nākuši pie viņa un lūguši aizlūgt par ģimenēm.

Bīskapi iepriecina jauniešus

Dace Kozlovska, viena no pasākuma organizētājām, pastāstīja, ka ļoti skaista un prieka pilna bija Jauniešu dienu noslēguma Svētā Mise, kuru celebrēja Jelgavas diecēzes bīskaps emeritus Antons Justs. Bīskaps stāstīja jokus un lika jauniešiem smaidīt. Bijusi sajūta, ka bīskaps ir tikpat jauns kā pārējie. Pēc dievkalpojuma patīkams pārsteigums bija arhibīskapa metropolīta Zbigņeva Stankeviča dāvātais „YoutCat” jeb Katehisms jauniešiem, kas būs paliekoša atmiņa no pasākuma.

Dalībnieku iespaidi

Aptaujātie Jauniešu dienu dalībnieki dalījās pašu piedzīvotajā. Piemēram, seminārists Jānis Grīgs sacīja, ka Jauniešu dienās ir baudījis mūziku, pasākuma kopējo atmosfēru. Svarīgi, ka praktiski visu laiku bija iespējama adorācija un, neskatoties uz lielo cilvēku skaitu, bija iespēja pabūt klusumā. Arī citi jaunieši atzina adorācijas nozīmi, īpaši pieminot sestdienas vakara lūgšanu dievnamā.

Aptaujātie dalībnieki atzina, ka brīvprātīgie esot bijuši atsaucīgi, tāpat ļoti patīkami bijis satikt sen neredzētus draugus. Klinta Beļūne atzina, ka pasākumā bijusi lieliska slavēšana un dejas, un kopumā pasākums ir bijis labi organizēts. Savukārt Eva Leilande sacīja, ka bijušas plašas iespējas piedalīties darba grupās. Līdz ar to katrs spēja atrast kaut ko sev piemērotu. Turklāt viņai šī gada Jauniešu dienas noteikti paliks atmiņā ar Maikla Patrika Kellija koncertu sestdienas vakarā.

Protams, ka vienmēr ir lietas, kuras var uzlabot. Jānis sacīja, ka viņš priecātos par lielākām pusdienu porcijām. Gan Jānis, gan Eva atzina, ka nākotnē būtu jāpadomā par to, lai darba grupām tiktu atvēlēts vairāk laika. Klinta savukārt uzskata, ka tiem, kas tulko ārzemju viesus, jābūt profesionālākiem, pretējā gadījumā ir grūti uztvert sniegto informāciju.

Paldies!

Vidzemes Katoļu jauniešu centra vadītāja Gunta Ziemele pēc aizvadītā jauniešu pasākuma Aizkrauklē jūtas gandarīta. Ne tikai dalībnieki, bet arī organizētāji un viesi esot izteikuši pateicību. Arī Maikls Patriks Kellijs esot novērtējis augsta līmeņa tehniku, pasākuma organizāciju un jauniešu atvērtību. Turklāt viņu priecē, ka līdzās ierastajai brīvprātīgo un organizatoru komandai tika piesaistīti jaunieši ar mazāku pieredzi un tādi, kas nesen ienākuši Baznīca vai ir vēl meklējumos. Vidzemes Katoļu jauniešu centrs pateicas visiem, kas palīdzēja un piedalījās.

Savukārt priesteris Pēteris Skudra īpaši pateicas brīvprātīgajiem no Aizkraukles Bērnu un jauniešu centra, kas nesavtīgi sniedza savu palīdzību veiksmīgai pasākuma norisei.

Ar skatu nākotnē

G. Ziemele atzīst, ka vienmēr var atskatīties un izvērtēt pieļautās kļūdas, kas kļūst par pozitīvu stimulu pilnveidoties, gatavojot nākamo pasākumu. Tomēr kopumā, viņasprāt, pasākuma organizāciju un norisi raksturo trīs iezīmes – dziļums, lūgšana un profesionalitāte.

Priesteris Pēteris Skudra cer, ka Jauniešu dienās saņemtais būs impulss, lai atdzīvinātu jauniešu aktivitātes draudzēs. Diemžēl bieži saņemtais ātri noplok, tāpēc ir labi, ja arī draudžu prāvesti jauniešu degsmi atbalstītu un neapslāpētu.

Emocijas

Nils Mosejonoks, kas arī piedalījās Jauniešu dienu organizēšanā, sacīja, ka emocijas ir neaprakstāmas, un pasākums bija lieliska iespēja sajust, ka Baznīcai jaunieši ir svarīgi un nepieciešami. 

kfkfkkfkfkf

Vai 2015. gada vasarā atzīmējām tradicionālās Skautu dienas? Katrā ziņā aktīvāko skautu patruļu pārstāvji lietainā vasaras rītā apņēmīgi klaudzināja pie Baltinavas draudzes mājas namdurvīm, lai arī šogad varētu pieskandināt Latvijas mežus ar skautu saukļiem, cirvju rīboņu un patriotiskām dziesmām. Skautu labākais draugs, vismaz pēc mūsu pašu domām, priesteris Staņislavs Prikulis, ilgi nedomājot, savus viesus aizgādāja turp, kur Skautu dienām loģiski būtu jābūt – mežā pie Nūmernes (Nūmierņes) ezera, tikpat kā uz Baltinavas un Kārsavas novadu robežas. Par atļauju apmesties pastkartītei “Neskartā Latgale” līdzīgā vietā pateicamies vietējam prāvestam Jāzepam Aglonietim un labdariem no Salnavas pagasta. 

Viens no skautu rūdījuma pamatnosacījumiem ir spēja sadzīvot ar neierastiem, varbūt pat ekstremāliem apstākļiem. No šī skatu punkta raugoties, jau pirmā diena bija izdevusies, jo pagāja eksistenciālās izdzīvošanas rūpēs, piemēram, atrokot sen aizsērējuša avota gultni. Tādēļ gan izpalika ierastā vakarēšana, turklāt aiz pārguruma skautu dienu karogu nevienam pat prātā neienāca pacelt. Optimistiskākie skauti gan gāja gulēt ar cerību, ka rītdiena gan varētu iesākties svinīgāk un pēc visiem skautu noteikumiem.

Nākamos rītus skauti ievēroja jaunu kārtību. Pirms sasaukšanās, pieredzi guvuša peldētāja Kristapa pieskatīti, sportiskākie skauti peldējās Nūmierņes ezerā, bet pārējie pēc līnijas un lūgšanas piedalījās rīta rosmē profesionāla trenera vadībā. Drīz jau bija pabeigtas galvenās konstrukcijas – no kokiem un striķiem uzkonstruētās platformas, “zemes ledusskapji”, sirsniņmājas, instrumentu glabātuves u.c. Kā jau Eiropas skautiem ierasts, katra patruļa ir nosaukta kādā no meža pastāvīgo iemītnieku vārdiem, bet tās patrons ir viens no katoļu Baznīcas svētajiem. Vakarējām pie “Mežakuiļa”, „Vilka” un “Piekūna”, izspēlējot klasiskās skautu spēles. Dziedājām un spēlējām, turklāt vienu vakaru skautu piederīgo apmeklējuma laikā klausījāmies spāņu melodijas profesionāla ģitārista priekšnesumā. Svētās Mises visbiežāk tika svinētas netālu esošajā Kaļviņas kapu kapelā. Pie tam šogad skauti uzsāka jaunu tradīciju – pieteikties piekalpot vietējos kapusvētkos, izpelnoties prāvesta Jāzepa Aglonieša atzinību.

Lasīt tālāk: Skautu vasaras piedzīvojumi

2015. gada 8. septembrī Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs un AS SAKRET HOLDINGS padomes priekšsēdētājs Andris Vanags parakstīja līgumu par sadarbību Rīgas arhidiecēzes kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā. Turpmāko trīs gadu laikā SAKRET ziedos būvmateriālus 10 tūkstošu eiro vērtībā, kā arī piedāvās uzņēmuma ekspertu zināšanas Latvijas sakrālās arhitektūras restaurācijā. AS SAKRET ziedotie būvmateriāli tiks izmantoti vēsturisko ēku Ojāra Vācieša ielā 6 un 11. Novembra krastmalā 29, kā arī Rīgas Sv. Jēkaba katedrāles restaurācijas darbos.

“Esmu pateicīgs Andrim Vanagam un AS SAKRET HOLDINGS par atbalstu katoļu Baznīcas kultūrvēsturiskā un sakrālā mantojuma saglabāšanā un atjaunošanā. Tas ir ļoti svarīgi: uzturēt sakrālās celtnes un kultūras pieminekļus tādā stāvoklī, lai tie kalpo par iedvesmas avotu mūsu tautai,” atzīst Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs.

“Latvijas sakrālā arhitektūra ir Latvijas vēstures redzamākā un izcilākā liecība – to veido unikāli mākslas darbi, kurus Latvijas sabiedrība un tūristi bauda no paaudzes paaudzē. Šīm vietām un būvēm ir ne tikai vēsturiska nozīme, tām ir arī nozīme mūsu pašapziņai un piederības sajūtas vairošanai. Kvalitatīva rekonstrukcija un restaurācija, izmantojot klimatiskajiem apstākļiem piemērotus materiālus, ir būtiska, lai šo vēsturi varētu saglabāt un nodot nākamajām paaudzēm,” stāsta AS SAKRET HOLDINGS padomes priekšsēdētājs Andris Vanags, kura inženierzinātņu maģistra grāds ir aizstāvēts Rīgas Tehniskajā universitātē akmens materiālu restaurācijā un konservācijā.

“AS SAKRET HOLDINGS kā Baltijas valstīs bāzēta uzņēmuma un viena no vadošajiem būvmateriālu ražotājiem reģionā pienākums ir dot artavu savas zemes kultūras mantojuma saglabāšanā. Tāpēc esam izveidojuši SAKRET kultūrvēsturiskā mantojuma atbalsta programmu, kuras ietvaros mūsu uzņēmumi Latvijā, Lietuvā un Igaunijā atbalsta Baltijas valstu pieminekļu un baznīcu atjaunošanu un restaurāciju. Sadarbība ar Latvijas Romas katoļu Baznīcu ir daļa no šīs ilgtermiņa programmas,” turpina A. Vanags.

AS SAKRET HOLDINGS ražo dažādus būvniecības produktus, tai skaitā apmetumus, krāsas, mūrjavas, gruntis un būvķīmiju vēsturisko ēku atjaunošanai. Visi SAKRET materiāli ir radīti Baltijas un Skandināvijas tirgiem, ņemot vērā reģiona klimatiskos apstākļus, tai skaitā jūras tuvumu. Kopš 2005. gada SAKRET materiāli izmantoti vairāk nekā 20 kultūrvēsturisko celtņu – baznīcu, klosteru, memoriālo ansambļu atjaunošanā un restaurācijā Latvijā un Igaunijā. Latvijā ar SAKRET materiāliem atjaunotas tādas celtnes kā Rīgas Brāļu kapi, Rīgas Vecā Sv. Ģertrūdes Evaņģēliski luteriskās baznīca, Rīgas Sv. Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīca, Latvijas Vecticībnieku Pomoras Baznīca Daugavpilī un daudzas citas. Lietuvā koncerns šobrīd veic sakrālās arhitektūras situācijas apzināšanu.

Nr. 18 (522) 2015. gada 26. septembris

No  2015. gada 23. septembra līdz 1. novembrim Latvija jau otro gadu pēc kārtas pievienosies starptautiskajai akcijai „40 dienas dzīvībai”. Akcijas galvenais mērķis ir lūgties. Lūgties par atvērtību dzīvībai mūsu tautā, lūgties par stiprām un harmoniskām ģimenēm, lūgties par katru jaunu dzīvību, pievienojoties akcijas ikdienas lūgšanu nodomiem. Otrkārt, akcijas laikā būs ne tikai kopīgi lūgšanu brīži, bet arī sabiedrību informējošas tikšanās un lekcijas, kas palīdzēs dziļāk izprast dzīvības vērtību. Treškārt, savu dalību kampaņā varēs reģistrēt arī starptautiskajā akcijas mājaslapā.

Akcijas starptautiskā devīze ir  „Abortu beigu sākums”, jo tās rīkotāju dziļākās ilgas ir, lai ikviens bērns pasaulē ienāktu gaidīts un tiktu mīlēts, lai vairs nebūtu vecāku, kuri nožēlo reiz veikto abortu, lai medicīnas personāls atbalstītu ģimenes bērna gaidīšanas laikā un atrunātu no nepārdomātiem soļiem. Akcija vienlaicīgi notiks vairākās pasaules valstīs. Piemēram, pērn pavasarī tā notika 20 valstīs 252 dažādās vietās.

Latvijā galvenie akcijas pasākumi notiks Rīgā. Tā kā parasti akciju raksturo trīs pamatelementi: lūgšana un gavēnis; nemitīga klātbūtne; sabiedrības informēšana, katrs ir aicināts piedalīties kādā no sev vairāk piemērotajām aktivitātēm.

Lasīt tālāk: “40 dienas dzīvībai” – atkal arī Latvijā