etiopiescaron u raksts 7.gsEtiopiešu raksts 7.gs. Latinu raksts 7 gsLatīņu raksts 7.gs.

Vecrīgā, Rīgas Domes vestibilā, atklāta sakrālās kaligrāfijas izstāde „Epistulae Christianae”. Tā būs apskatāma no 6. līdz 20. martam.

Izstādē eksponēti paleogrāfisku rakstu un manuskriptu atveidojumi no vēlā antīkā perioda un agrīnās kristietības līdz pat viduslaikiem un mūsdienām.Izstādē aplūkojamas senu kristiešu ticības apliecību, lūgšanu un Svēto Rakstu fragmentu precīzas kopijas, kas sniedz priekšstatu par kristietības rakstu kultūras īpašo skaistumu, kā arī ieskatu reliģisku tekstu atveides principu vēsturē. Vēsturiskie teksti bieži ir rakstīti ar melnu tinti, bet ir arī krāsaini. Tie tiek greznoti ar krāšņiem zīmējumiem, kuri ieņem gandrīz patstāvīgu vietu līdzās tekstuālajam vēstījumam. Apbrīnas vērti ir dažādie burtu un zīmējumu vijumi, kā arī neparastie krāsu salikumi, kas ir pamanāmi un uzrunājoši. Šķiet, mūsdienu māksliniekiem būtu vērts redzēt šos darbus, lai sev atgādinātu, ka arī teksta atveide var būt māksliniecisks izaicinājums. Teksti sniedz ieskatu kristietības vēsturē, kas vienlaikus ir arī Eiropas vēsture tāpēc, kā uzsver izstādes veidotāji, būtiski ikvienam eiropietim. Kristietības ideju izplatība Eiropā notika ar dažādu valodu rakstiem – kirilicas, grieķu, latīņu, koptu, glagolicas, armēņu un eiropiešu, tie reprezentē Eiropas bagātīgo mantojumu un tāpēc izvēlēti izstādei.

Izstādi veidoja Latvijas Kristīgās akadēmijas (LKrA) pasniedzēja Georgija Durtanoska (Vācija) meistarklases studenti. Tās sagatavošanā ieguldīts liels darbs – tika meklēti rokraksti Eiropas bibliotēkās, noskaidroti autortiesību jautājumi, veidotas kopijas. Izstādē līdzās katram dokumentam norādīts, kurā bibliotēkā atrodas oriģināls, tostarp vērts pieminēt, ka vismaz viens no atveidotajiem dokumentiem atrodas arī Vatikāna Apustuliskajā bibliotēkā.

„Ak, Kungs, manas dzīvības valdniek, slinkuma, grūtsirdības, tukšvārdības un varaskāres garam neļauj pār mani valdīt. Saprātības, gudrības un mīlestības garu, jel, piešķir man, tavam kalpam. Jel, kungs un valdniek, dod man spēku ieraudzīt pašam savus trūkumus un nenosodīt savu tuvāko, jo vienīgi tu esi svēts” – šāds vēstījums atrodams uz centrālā izstādes darba. Tas kalpo kā vadmotīvs, jo bez ieguldītā darba nebūtu pašas izstādes, kā arī kā pamudinājums izstādes apmeklētājiem saglabāt un kopt sevī kristīgās vērtības.

Izstādes atklāšanā LKrA rektore sveica visus sanākušos, īpašu sveicienu saņēma Pareizticīgās baznīcas pārstāvis, kā arī Romas katoļu Baznīcas pārstāvis – viņi katrs saņēma īpašu kaligrāfijas rakstu. Izstādes veidotāji izteica cerību, ka šī izstāde ir ieguldījums ceļā uz reliģiskās mākslas attīstību un starpkultūru draudzību, un visu kristiešu vienotību, ka tā dos ieguldījumu mierīgām attiecībām mūsu kontinentā.

Šī izstāde sniedz iespēju mums katram padomāt, kā dzīvojam, kāda ir mūsu attieksme pret ticību, pret Dievu, pret tuvāko. Izstādes, kura atrodas pašā Vecrīgas sirdī, vērošana var likt uz brīdi apstāties un atgādināt par Dieva varenību. Lai pieredze pēc izstādes apmeklējuma padziļina mūsu ticību un ieved pārdomu brīdī, kas palīdz apjaust patieso un nozīmīgo! Lai palīdz sastapt Dievu!

Nr. 5 (509) 2015. gada 14. marts

Pievienot komentāru


Aizsardzības kods
Atjaunināt