Romas Katoļu Baznīcas Rīgas arhidiecēzes arhibīskaps–metropolīts Zbigņevs Stankevičs

Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags

Rīgas un visas Latvijas Pareizticīgās Baznīcas metropolīts Aleksandrs

Latvijas Senpareizticīgās Pomoras Baznīcas Padomes priekšsēdētājs garīgais tēvs Aleksijs Zilko

Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Pēteris Sproģis

Rīgas Sv. Grigorija Apgaismotāja Armēņu baznīcas pārzinis priesteris Hosrovs Stepanjans

Rīgas Sv. Grigorija Apgaismotāja Armēņu baznīcas pārzinis priesteris Hosrovs Stepanjans

Mūsdienās dažādu iemeslu dēļ sabiedrībā ir vājinājusies morāles un sabiedrības tradicionālo vērtību nozīmība. Palielinās neveselīgu paradumu izplatība īpaši jauniešu vidū, krītas dzimstība, pieaug laulību šķiršanu skaits, un Latvijai draud depopulācija. Par to satraucas ārsti, demogrāfi un pedagogi. Arī Latvijas kristīgo konfesiju vadītāji vēlas paust savas rūpes par mūsu tautas nākotni.

Līdztekus ekonomiskajiem cēloņiem minētās negatīvās tendences saistītas arī ar procesiem sabiedrības garīgajā dzīvē, kultūrā, tas šīs tendences netieši un tieši veicina. Masu kultūra, daļa plašsaziņas līdzekļu, dažas nevalstiskās organizācijas ir radījuši fonu tam, ka tikumība, uzticība laulātajam draugam, atbalsts dabiskai tradicionālai ģimenei, kas izaug no valstiski aizsargātās laulību savienības (kā to nosaka Satversmes 110. pants).

Lasīt tālāk: Vēstule Latvijas sabiedrībai par tikumības saglabāšanu mūsdienu sabiedrībā 

Šī gada pavasarī latviešu valodā tika izdota Jāņa Pāvila II pēdējā grāmata „Atmiņa un identitāte”, kas tiek uzskatīta par viņa garīgo testamentu. Lai aktualizētu tajā ietvertās idejas, 3. jūnijā Rīgas Sv. Terēzes draudzes namā notika žurnālista Gusta Kikusta vadīta diskusija, kurā piedalījās Latvijas eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga, filozofe Maija Kūle, Latvijas vēstnieks pie Svētā Krēsla Einars Semanis un Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs. Publicējam atsevišķus diskusijas fragmentus.

Lasīt tālāk: Diskusija par atmiņu, identitāti, patiesību...

Šajā pavasarī, veiksmīgi nokārtojot eksāmenus, ārsta - naprotehnoloģijas konsultanta diplomu ieguvusi pirmā latviete – Maruta Seržante. Pirms tam Maruta studējusi medicīnu Latvijā, patlaban ir rezidentūrā un savu nākotni saista ar ģimenes medicīnu.

Par naprotehnoloģiju Latvijā zina tikai retais. Naprotehnoloģija - NaProTechnology® (Natural Procreative Technology) - ir vairāk nekā pirms 30 gadiem ASV ārsta Tomasa Hilgersa vadībā radusies jauna pieeja sievietes ginekoloģiskajai un reproduktīvajai veselībai. Tā ir īpaša – multifaktoriāla – pieeja neauglības ārstēšanai, kuras rezultātā pāri kļūst par vecākiem dabīgā ceļā. Viss sākas ar sievietes cikla novērošanu, izmantojot Creighton Model FertilityCareTM (turpmāk tekstā - FertilityCareTM - Kreitona modeļa auglības atpazīšanas sistēma), pēc tam seko diagnozes uzstādīšana un, ja nepieciešams, arī ārstēšana, kurā netiek izmantoti mākslīgi kontraceptīvi preparāti.

Lasīt tālāk: Latvijā pirmais ārsts – naprotehnoloģijas konsultants