RKG 2014 09 01 5

Nereti mūsu topošo audzēkņu vecākiem un citiem cilvēkiem, pirmo reizi saskaroties ar Rīgas Katoļu ģimnāziju vai vispār uzzinot par tās pastāvēšanu, rodas maldīgs iespaids, ka mūsu skolā tiek piedāvāta principiāla alternatīva laicīgajai Latvijas izglītības sistēmai. Uzzinot, ka esam valsts akreditēta mācību iestāde, kas nodrošina vispārējās izglītības apguvi un izsniedz valsts atzītus izglītības dokumentus, daļa no viņiem izjūt atvieglojumu. Savukārt citi, iespējams,ir samulsuši, jo tiešām ticis cerēts uz izolētu klerikālu vidi ar bargu disciplīnu, kas efektīvi norobežo atvasi no grēcīgās pasaules un tās varbūtējām ļaunām ietekmēm.

Ejot pa Ojāra Vācieša ielu un ienākot pa ģimnāzijas vārtiem, jūs noteikti līdz ar to nenokļūsiet kādā pavisam pilnīgi citā pasaulē. Mūsu skola un tās audzēkņi ir daļa no šīs pasaules, valsts, sabiedrības un, protams, Torņkalna. Kristietībā nepastāv norobežošanās ideja: katrs kristietis ir aicināts dzīvot normālu sociālo dzīvi, un arī mūsu misija ir sagatavot bērnus šādai dzīvei. Pedagogi vada skolēnus caur dažādiem vecumposmiem, palīdzot viņiem ne tikai iegūt zināšanas, bet saprast arī dzīves pamatvērtības. Mūsdienu tehnoloģiju pasaule ļoti ievaino cilvēku psihi, viņā zūd dabiskā izjūta attiecībās ar pārējo radību (cilvēks arī ir radība).Tāpēc kristīgā skola var būt vieta, kur cilvēks iemācās pozitīvo attieksmi pret visu Dieva radību.

Ģimnāzijas vīzija saka, ka esam skolēnu, vecāku un skolotāju kopiena. Tas nozīmē skolotāju un skolēnu attiecības kā kristīgas kopienas attiecības, kas rada veselīgu vidi cilvēka fiziskai, intelektuālai un garīgai augšanai un attīstībai. Kopienā nozīmīga vieta ir ģimenēm – tās iesaistās skolas koncepcijas veidošanā un stiprināšanā. Mūsu uzdevums ir veidot kopienas garīgumu, balstoties Dieva atklāsmē, ko pēc tam mūsu audzēkņi varētu nest sabiedrībā, kas ir ievainota ar individuālismu un seklu karjerismu, materiālismu. Ģimnāzijas darba mērķis nav tikai dot bērniem noteiktu zināšanu apjomu, bet arī iemācīt viņiem garīgo dzīvi un pilvērtīgu dzīvi vispār, saprast tās svarīgumu, parādīt labumu, ko tā sniedz. Tā mēs savu audzēkņu izglītībai dodam nozīmīgu papildus dimensiju. Kristietība paver ļoti daudzas iespējas gan domāšanai un kultūrai, gan dažādiem meklējumiem un zinātniskam darbam.

Mūsu skola ir sociāls projekts, kas vēlas būt atvērts visiem cilvēkiem – neraugoties uz viņu ticību vai konfesionālo piederību. Tāpēc ģimnāzijā mācās ne tikai katoļi, bet arī luterāņi, pareizticīgie, Vasarsvētku draudzes pārstāvji un nekristīti cilvēki. Kaut arī esam privāta mācību iestāde, mēs nevēlamies, lai tā kļūtu „īpaša" biznesa nozīmē. Ģimnāzijai tās skolēni nav mārketinga produkts, un viņi nedrīkst par tādu kļūt. Arī tiem vecākiem, kuri cer Katoļu ģimnāzijā atrast elitāru mācību iestādi, kaut ko līdzīgu „centra skolām", nākas vilties. Mēs ļoti kritiski attiecamies pret elitārisma mākslīgu veidošanu izglītībā, jo nereti tas dezorientē bērnus, atsvešina vienu no otra, mudinot gūt panākumus par katru cenu vai arī uz citu rēķina. 

Rīgas Katoļu ģimnāzija tiecas nodrošināt saviem skolēniem iespējami kvalitatīvu izglītību gan eksaktajās, gan humanitārajās zinātnēs – apgūstot tās kā dinamiskas sistēmas, nevis ideoloģiskus konstruktus. Papildus Latvijas izglītībā tradicionālajām svešvalodām, mūsu skolēniem ir iespēja apgūt itāļu valodu. Uzskatām, ka šī relatīvi vieglā valoda dod tās apguvējam divas vērtīgas iespējas: atgriezties pie latīņu valodas mantojuma un atklāt sev pieeju arī citām romāņu – piemēram, franču un spāņu – valodām. Tāpat mēs cenšamies iepazīstināt bērnus ar dažādām profesijām – varbūt ne vienmēr tas nozīmē apgūt aroda iemaņas, drīzāk mūsu uzdevums ir profesionālās informācijas veidolā radīt priekšstatu par šī darba būtību, iespējām, arī tā „garozu".

Nr. 6 (510) 2015. gada 28. marts