Laikraksts Katoļu Baznīcas Vēstnesis ir Rīgas arhidiecēzes un Jelgavas diecēzes izdevums. Tas iznāk divreiz mēnesī - mēneša otrajā un ceturtajā sestdienā, bet daļēji tā saturs ir pieejams arī šajā mājas lapā. Laikrakstu var iegādāties kūrijas un draudžu grāmatu galdos, kā arī abonēt Latvijas Pastā.

Laikraksta mērķis ir atspoguļot Romas katoļu Baznīcas Latvijā, kā arī Universālās Baznīcas dzīvi, publicēt teoloģiski aktuālus rakstus, iepazīstināt ar katoļiem no mūsu pašu vidus un to, kā viņu dzīvē darbojas Dievs, meklēt atbildes uz nozīmīgiem jautājumiem un dalīties ar to, ko esam atklājuši, rūpēties par Latvijas katoļu un citu labas gribas cilvēku garīgo dzīvi, piedāvājot vērtīgus, ticību padziļinošus rakstus un dzīves liecības.