Tēva R. Kantalamesas pārdomu turpinājums Adventa laikam

Evaņģelizācijas darbā jāievēro līdzsvars starp lūgšanu un aktīvo darbību. Vairāk evaņģelizē tas cilvēks, kurš lūdzas, bet nerunā, nekā tas, kurš runā, bet nelūdzas – sacīja kapucīnu tēvs Ranjero Kantalamessa, uzrunājot Benediktu XVI un Romas kūrijas darbiniekus. Adventa laika otrajā tikšanās reizē pāvesta nama sprediķotājs pievērsās Baznīcas vēstures posmam no 6. līdz 9. gadsimtam, kad, pateicoties mūkiem, notika Eiropas jaunā evaņģelizācija pēc barbaru invāzijas. 

Lasīt tālāk: Lūgšanas nozīme jaunās evaņģelizācijas darbā

Dažas pārdomas par Jauno evaņģelizāciju

Rietumu kultūrā, kas dominē Eiropā un ar atšķirīgām iezīmēm arī Ziemeļamerikā un Okeānijā, kristietība ir zaudējusi to vietu un lomu, kāda tai bija iepriekšējos gadsimtos. Mūsu sabiedrībā valda tā sauktais sekulārisms, pasaules vīzija bez Dieva un kristīgajām vērtībām, kuras kādreiz bija noteicošās cilvēciskajā un sabiedriskajā darbībā. Ja agrāk Baznīcas pārstāvjiem garīgajā jomā pienācās galvenā loma, pēdējos gadsimtos Baznīcas ietekme ir stipri samazinājusies gan atsevišķu indivīdu, gan arī sabiedrības dzīvē. Šodien valdību un parlamentu rīcību nosaka praktiskās un materiālās intereses. 

Lasīt tālāk: „Kas mūsos ir tāds, kas nepiesaista?”

 Apustuliskā nuncija Luidži Bonacci uzruna Jelgavas bīskapa V.E. Edvarda Pavlovska bīskapa ordinācijas noslēgumā Jelgavā 2011. gada 10. septembrī.

Dārgie brāļi bīskapi, godājamie civilās varas pārstāvji, godājamie brāļi no kristīgajām Baznīcām, dārgie priesteri, konsekrētās personas, mīļie brāļi un māsas no Jelgavas diecēzes! 

Lasīt tālāk: Drosmi, bīskap Pavlovski!

Ir klāt septembris, ar rudenīgām vēsmām, kad skolēni un studenti uzsāk skolas gaitas. No visas sirds sveicu visus skolēnus un studentus, kā arī skolotājus un pasniedzējus. Lai šajā jaunajā mācību gadā Dievs visiem sirdī ieliek ilgas pēc zināšanām un slāpes pēc Dieva – visu zināšanu avota! 

Lasīt tālāk: Baznīcas pravietiskā funkcija

Rīgas arhibīskapa-metropolīta Zbigņeva Stankeviča sprediķis Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkos Aglonā 15. augustā

20. gs., tāpat arī šī gadsimta sākums pasaulei ir bijis milzīgu satricinājumu laiks, bet vienlaicīgi varējām novērot, ka „Dieva dzirnas maļ lēni, bet labi”. Totalitārie režīmi viens pēc otra sabruka un pasaule mūsu acu priekšā kā pēc burvju nūjiņas mājiena izmainījās. Tas vistiešākajā veidā skāra arī mūs - Latvija atguva tik ļoti gaidīto neatkarību. 

Lasīt tālāk: Ļausim Kristum pārveidot mūs