Šajās Lielā gavēņa dienās kopā ar Baznīcas liturģiju dzīvojam līdzi Dieva mīlestības plānam, kas dod nozīmi un piepildījumu visai cilvēces vēsturei un kuru kodolīgi izsaka sv. Pāvils: Kristus kļuva „paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tāpēc Dievs Viņu paaugstināja” (Fil 2, 8-9). Katrs, kas vēlas būt Jēzus sekotājs, ir aicināts ņemt savu krustu un Viņam sekot. Jo sevišķi tas attiecas uz jauniešiem, kas ir saklausījuši Jēzus balsi sekot Viņam īpašā tuvībā un sadraudzībā: semināristu pienākums ir pareizi līdzsvarot savu sirdi un intelektu, prātu un jūtas, miesu un dvēseli, lai sasniegtu cilvēcisku briedumu, iegūtu brīvību bez šaubīšanās pilnībā atdot sevi Jēzum priestera dzīvē. 

Lasīt tālāk: Rīgā, 2012. gada 5. martā  Godātie bīskapi, brāļi priesteri, diakoni! Dārgā ticīgā tauta! 

Bieži atceros kādu gleznu, kuru redzēju muzejā Ļubļinas pilī. Gleznā bija attēlots Kristus, kas stāvēja uz viena no slavenākajiem Londonas tiltiem. Kristus ar izplestām rokām vērsās pie ļaudīm, aicinot nākt pie Sevis. Bet cilvēki gāja garām, nepievēršot Viņam nekādu uzmanību. Tikai viena meitene bija apstājusies un raudzījās uz Viņu.

Lasīt tālāk: Kas ir tavas dzīves centrā?

Rīgas arhibīskapa-metropolīta Zbigņeva Stankeviča uzruna 2012. gada 2. februārī Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē

Ne velti Baznīca ir izvēlējusies Kunga prezentācijas svētkus arī kā Konsekrēto personu dienu un ne velti ir izvēlēti tādi un ne citādi lasījumi. Mēģināsim šajos liturģiskajos lasījumos atrast kādu pamācību tieši konsekrētās dzīves aicinājumam, taču no šīs pamācības gūt garīgu labumu var arī visi pārējie, kas nav šīs dzīves pārstāvji.

Lasīt tālāk: Lai mēs arvien vairāk atpazītu Viņa pietuvošanos

Pāvests Benedikts XVI aicina vispasaules Baznīcu lūgties par aicinājumiem uz priesterību un Dievam veltītu dzīvi. Pāvests šogad ir izvēlējies ceturto Lieldienu svētdienu, Labā Gana svētdienu, kas būs 29. aprīlī, par lūgšanu dienu, kurā lūgties, lai Kungs sūta savā druvā palīgus (Mt 9, 38; Lk 10, 2).

Lasīt tālāk: Kunga aicinātie

Tēva R. Kantalamessas pārdomu noslēgums. Sākums KBV nr. 431 un 432

„Neviens nevar dot to, kā nav viņam pašam,” šis latīņu teiciens ļoti labi iederas, runājot par jauno evaņģelizāciju. Kārtējo reizi vēršoties pie Benedikta XVI un Romas kūrijas darbiniekiem, kapucīnu tēvs Ranjero Kantalamessa uzsvēra, ka evaņģelizācijai jāizriet no dziļas Dieva pieredzes. Atklāt Dievu saviem līdzcilvēkiem varam tikai tad, ja paši dzīvojam ar Viņu ciešā vienotībā. Trešo Adventa laika pārdomu temats bija „Līdz pat zemes robežām. Amerikas kontinenta pirmā evaņģelizācija”.

Lasīt tālāk: Lai evaņģelizētu, jābūt dziļai Dieva pieredzei