Adventa laiks mums atgādina, ka visi esam ceļā. Ceļojam kopā ar tautām, civilizācijām un kultūrām. Tā mērķis ir Jēzus Kristus - patiesa Dieva svētnīca, par to svētdienas pusdienlaikā runāja Francisks. Apcerē pirms lūgšanas "Kunga eņģelis" pāvests skaidroja Adventa pirmajai svētdienai paredzēto lasījumu no pravieša Isaja grāmatas, kurā tiek runāts par visu tautu pulcēšanos Jeruzalemes svētnīcā, kas paceļas pāri kalniem un pakalniem.

Francisks teica: "Tas ir svētceļojums uz kopīgu mērķi. Vecajā Derībā tā ir Jeruzaleme, kur atrodas Kunga svētnīca. Tieši tur, Jeruzalemē, atklājās Dieva vaigs un Viņa likums. Šī atklāsme pilnību sasniedza Jēzū Kristū. Viņš, iemiesotais Vārds, ir Kunga svētnīca. Viņš ir vadītājs un reizē mūsu svētceļojuma mērķis. Viņš ir Dieva tautas svētceļojuma mērķis. Viņa gaismā arī citas tautas var ienākt taisnības un miera valstībā."

Uzrunā Svētais tēvs divas reizes atkārtoja pravieša Isaja vārdus par tautām, kas "pārkals savus zobenus par lemešiem un savus šķēpus par sirpjiem". "Bet kad tas notiks?" - jautāja pāvests. "Cik skaista būs diena, kad tiks nolikti ieroči un pārveidoti par darba līdzekļiem! Cik skaista būs tā diena! Un tas ir iespējams! Balstīsimies uz cerību, uz miera cerību, un tas būs iespējams!" - uzsvēra Francisks. Turpinot uzrunu, Svētais tēvs skaidroja, ka ceļojums uz taisnības un miera valstību nekad nav beidzies. Katrs cilvēks dzīvē izjūt vajadzību celties un doties ceļā, meklēt savas eksistences jēgu un mērķi. Tas ir cerības horizonts, kuru atklājam Adventa laikā. Šī cerība mūs nepieviļ, jo tā balstās uz Dieva Vārdu.

Francisks aicināja vērst savu skatienu uz Vissvētāko Jaunavu Mariju. Šī vienkāršā lauku meitene no Nāceretes savā sirdī nes visu Dieva cerību. Viņas klēpī Dieva cerība kļuva miesa, kļuva cilvēks, kļuva vēsture: Jēzus Kristus. Marijas Magnificat ir svētceļojošās Dieva tautas un visu cilvēku, kuri saliek savu cerību Dievā, slavas dziesma. Pāvests mudināja ticīgos paļauties uz Mariju, lūdzot, lai viņa vada mūs šajā gaidīšanas un aktīva nomoda laikā.

Pēc lūgšanas "Kunga eņģelis" Svētais tēvs atgādināja, ka 1. decembrī tika atzīmēta Pasaules AIDS diena. Viņš apliecināja solidaritāti visiem slimniekiem, īpaši bērniem, un pateicās medicīnas darbiniekiem un misionāriem par pašaizliedzīgo kalpojumu. Pāvests aicināja lūgties arī par ārstiem un zinātniekiem. "Lai katrs slimnieks, neizslēdzot nevienu, varētu saņemt atbilstošu ārstēšanu" - uzsvēra Francisks. Pasaules AIDS dienas mērķis ir mazināt sabiedrības aizspriedumus pret HIV inficētiem cilvēkiem un AIDS slimniekiem.

Pievienot komentāru


Aizsardzības kods
Atjaunināt