Hrostovskis grey

Priesterim profesoram Valdemaram Hrostovskim no Varšavas kardināla Stefana Višinska universitātes pāvests Francisks 22. novembrī pasniedza Vatikāna Jozefa Ratcingera fonda balvu. Tā nereti tiek saukta par „Teoloģijas nobelu” un to veido privāti ziedojumi, kā arī ienākumi no pāvesta Benedikta XVI publikācijām. Apbalvojuma mērķis ir pagodināt personas, kas veicina teoloģijas attīstību, tomēr paliek plašākai sabiedrībai nezināmas. Šogad šī balva tiek pasniegta jau ceturto reizi. Pirmo reizi to saņem poļu teologs. Izcilais Bībeles speciālists pr. V. Hrostovkis ir pazīstams arī Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta studentiem, kuriem ir bijusi iespēja klausīties viņa lekciju kursus.

Raksturojot profesora zinātnisko interešu loku, pirmām kārtām jāmin viņa jaunatklājums – tēze par aktīvas un garīgi auglīgas izraēliešu diasporas pastāvēšanu Asīrijā (VIII.-VI. gs. pirms Kr.). Šīs desmit izredzētās tautas ciltis tiek uzskatītas par bez pēdām pazudušām varenās impērijas konglomerātā. Tomēr profesors Hrostovskis ir veltījis savas dzīves divdesmit gadus, meklējot tās pēdas ne tikai ebreju Vecās derības grāmatās, bet arī ārpusbībeles literatūrā. Vislielāko uzmanību viņš tomēr pievērsta pravieša Ezehiela grāmatai. Ezehiels gan pats nav tiešs Izraēļa Ziemeļvalsts deportācijas VIII gs. pirms Kristus un diasporas izveidošanās liecinieks, jo dzīvo vairāk nekā 100 gadus vēlāk, tomēr saskaņā ar profesora pētījumu rezultātiem ir varējis skatīt šo trimdinieku nobriedušo kopienu apmēram ceturtajā paaudzē. Analizējot Ezehiela grāmatā klātesošo Ēdenes dārza motīvu (28,11-19; 31,1-18) un salīdzinot to ar Radīšanas grāmatas stāstīto stāstu par Ēdeni (2,4b-3,24), viņš secina, ka šis pēdējais stāsts ir nācis tieši no Asīrijā esošo trimdinieku tradīcijas. Tāds secinājums liek caurskatīt līdzšinējos uzskatus par Radīšanas grāmatas tapšanas procesiem un laiku. Tas ir tikai viens piemērs no V. Hrostovska teorijasargumentiem par spēcīgas un garīgā mantojuma ziņā radošas ebreju diasporas pastāvēšanu.

Lasīt tālāk:  „Teoloģijas nobels” Latvijā pazīstamam profesoram