Pašiem gaviļniekiem jau pāri 90 gadiem, bet možums un stiprs gars no abiem staro vēl joprojām. Dzīvē visādi gājis, gan daudz prieka, gan skumju brīži mijušies, taču par spīti visam kopā nosoļoti 60 ziedoņi, sagaidīti 60 vasaru rīti, sadeguši 60 rudeņu sārti un 60 ziemām atvērti puteņu vārti.

Lasīt tālāk: Kopā aizvadīti 60 gadi

Pagājis Lieldienu laiks, kad klausījāmies evaņģēliju lasījumus par Kunga apcietināšanu, krusta ceļu, nāvi un godības pilno augšāmcelšanos. Svētajos Rakstos nav lieku vārdu un katra Rakstu zīme mums atklāj kādu būtisku patiesību. Tādēļ vērts pievērsties arī sīku, ārēji it kā nenozīmīgu notikumu aprakstiem, jo arī tajos kā dārgumi zemes klēpī var būt apslēptas ļoti svarīgas mācības mūsdienu cilvēkam.

Lasīt tālāk: Nenocirtīsim ausi!

Turpinājums. Materiāla „Ņem vērā bērna temperamentu!” 1. daļa - KBV 463. numurā

Temperaments nav vissvarīgākā personības daļa, tomēr ir „izejmateriāls”, no kura mums jāveido „skaista skulptūra”. Bez labām zināšanām par „izejmateriālu” mēs nevarēsim izveidot labu darbu – vai nu iznīcināsim akmeni, vai arī materiāls paliks neapstrādāts. Tadēļ vecāku zināšanās par bērna temperamentu ir svarīga atslēga, lai saprastu viņa personību, rosinātu to uz labu, izrādītu viņam mīlestību un izteiktu novērtējumu. Jo vairāk zināsi par sava bērna temperamentu, jo labāk varēsi audzināt viņu, ņemot vērā tam raksturīgo „izejmateriālu”. Audzināšanas darbā labāk veiksies arī tādēļ, ka katram „akmenim” ir savas labās un sliktās īpašības.

Lasīt tālāk: Tavs bērns sangviniķis – Zvaigzne ir dzimusi!

Būt par vecākiem – tā ir māksla izaudzināt laimīgus, nobriedušus, dāsnus pieaugušos, kas ir laimīgi ne tikai tagad, būdami bērni. Laba bērnu audzināšana ir vērsta uz ilgtermiņa mērķiem, nevis tūlītēju fizisku un emocionālu jaunieša labsajūtu. Pirmais un visnozīmīgākais vecāku uzdevums ir veidot bērnu raksturu, lai viņiem būtu pietiekams iekšējais spēks kļūt par labiem pieaugušajiem. Būs žēl, ja dzīves nogalē sapratīsi, ka darbs nav izdarīts un skulptūra, kas varēja būt skaista, ir tikai akmens bluķis!

Lasīt tālāk: Ņem vērā bērna temperamentu!