Par šiem Jāņa Atklāsmes grāmatas simboliem ir daudz diskutēts, tie ir dažādi interpretēti un nereti saistīti arī ar katoļu Baznīcu, pielīdzinot atsevišķu tās locekļu grēkus visai Kristus Mistiskajai miesai. Taču šobrīd aktuālas kļuvušas interpretācijas, kas kristiešos sēj baiļu garu, proti, zvēra zīme un skaitlis tiek saistīti ar mūsu ikdienā lietotajiem naudas aprites līdzekļiem, kā, piemēram, bankas kartēm. Daži krievu interneta forumi šos simbolus saista ar ASV prezidenta it kā plānotu valsts iedzīvotāju čipēšanu, radot kristiešu un nekristiešu vidū bailes un aizdomas.

Lasīt tālāk: Zvēra zīme un skaitlis Jāņa Atklāsmes grāmatā. Kas tie ir?

Turpinām iepazīstināt ar benediktīniešu tēva Anselma Grīna stāstīto lekcijās Rīgā, Marijas Magdalēnas baznīcā. Šoreiz par kristīgo pamatvērtību – ticību. (Sākums iepriekšējā numurā)

Ticībā balstās lēmumu pieņemšana. Pieņemot lēmumu, es nevaru zināt, vai tas nesīs augļus, taču es paļaujos un ticu, ka Dievs to svētīs. Šī paļāvība uz Dievu atbrīvo mani no prātuļošanas, nemitīgas domāšanas, vai es visu izdarīju pareizi. Ticība dod iekšēju brīvību. Ticība nozīmē, ka mans pamats ir Dievā. Ja mans pamats ir Dievā, tad man nav jābaidās no cilvēku viedokļiem.

Lasīt tālāk: „Ticība atmodina cilvēkos labo”

Labdien! Vēlētos uzdot Jums jautājumu   par Sv. Sakramentu. Esmu redzējusi, ka daži iet pie Sv. Sakramenta bez grēksūdzes, tas ir, viņi ir bijuši pie grēksūdzes agrāk – mēnesi iepriekš, nedēļu. Jo redzu, ka daži neiet pie grēksūdzes katru svētdienu, bet, piemēram, reizi mēnesī, bet pieņem Sv. Komūniju katru svētdienu. Rakstīts ir, ka Sv. Sakramentu var saņemt, ja cilvēks ir svētdarošā stāvoklī (bez nāvīga grēka). Vai ar ikdienišķiem grēkiem var iet pie Sv. Sakramenta? Cik ilgi var iet pie Sv. Sakramenta bez grēksūdzes (ja nav nāvīga grēka)? Vai arī ar ikdienišķiem grēkiem nedrīkst saņemt Sv. Komūniju, iekams nav būts pie grēksūdzes? Paldies jau iepriekš! Lai Dievs Jūs svētī! 

Lai top slavēts Jēzus Kristus! Gribētu zināt, kādi ir ikdienas grēki, ko mēs izdarām, bieži vien nezinot, ka tas ir grēks? Ar cieņu, Pēteris.

Lasīt tālāk: Par ikdienišķiem un nāvīgiem grēkiem

Katram temperamentam ir savas stiprās puses un vājības. Mums jābūt gataviem pieņemt to un jāstrādā ar sevi, lai gūtu labumu no bērna temperamenta stiprajiem aspektiem un mazinātu trūkumus. Vienlaikus zināšanas par temperamentiem nedrīkstētu kļūt par ērtu attaisnojumu sliktai rīcībai vai iemeslu trūkumu pieņemšanai. 

Lasīt tālāk: Tavs bērns flegmatiķis