Aivis no Olaines cietuma uzrakstīja uz redakciju vēstuli, ka viņam ļoti patīk „Katoļu Baznīcas Vēstnesis”, jo īpaši liecības par cilvēkiem, kas ir atgriezušies, arī bijuši cietumā. Mēs aizsūtījām viņam jaunāko avīzes numuru un lūdzām aizlūgt par visiem, kas strādā pie tā veidošanas. Aivis mums atbildēja: „Cenšos katru vakaru aizlūgt Dievu par jums visiem darbiniekiem, lai veiktos avīzītes veidošanā. Man prieks, ka varu saņemt jūsu avīzīti, jo daudz ko man iemāca par Dievu mūsu Kungu, kā arī par ticību.”

Lasīt tālāk: Eņģeļa pieskāriens no Olaines cietuma

Labdien! Vēlos jautāt, ko darīt, ja ģimenes loceklis pārējos nemitīgi nolād, ienīst, ļauniem vārdiem noniecina, pazemo, aizskarot arī ticības lietas, jo pārējie no ģimenes apmeklē baznīcu. Ko darīt kristietim šādā situācijā? Paldies jau iepriekš! Lai Dievs jūs svētī! Edīte

Turpinājums uz iepriekšējā KBV numurā sniegto atbildi

Lasīt tālāk: Ko darīt, ja ģimenes loceklis pārējos nemitīgi ar ļauniem vārdiem noniecina

Kristietībā trešā pamatvērtība ir mīlestība. Mēs neapskatīsim mīlestību no teoloģijas mācības viedokļa. Runāsim par mīlestību kā par spēka avotu mūsu sadzīvē. Daudziem, piemēram, ir pazīstama situācija, ka ir jāiet uz draudzes sanāksmi ar nomācošu sajūtu, ka tur ar cilvēkiem vajadzēs strīdēties, diskutēt, un šī nepatika var pāraugt galvas sāpēs. Bet, ja jūs ejat uz saietu ar domu, ka man patīk šie cilvēki, es labprāt strādāšu ar viņiem, tad divu stundu kopīgais darbs visiem izrādīsies ļoti auglīgs. Pēc vairāku stundu darba atgriežoties mājās, jūs pat jutīsieties atspirdzināti. Ja jūs ejat uz sanāksmi, piepildīts ar mīlestību, tad jūs spējat dot, dāvināt mīlestību. Savukārt sapulcē, kuras dalībnieki ir naidīgi noskaņoti viens pret otru, notiek enerģijas zagšana (iztukšošanās).

Lasīt tālāk: Mīlestība kā spēka avots 

Visi cilvēki domā, ka grib labu, un cenšas darīt labu, tomēr kāpēc ir tā, ka apkārt pasaulē ir tik daudz netaisnības, ļaunuma? No kurienes tas rodas, ja, personīgi satiekot cilvēku, nu ļoti reti gribas teikt: lūk, tam gan ir ļauni nodomi. 

Un vispār cilvēki parasti tomēr par sevi domā, ka ir labi, nu vismaz cenšas tādi būt. Daudzi taču pat nepiekrīt, ka pastāv grēks, ka viņi dara kaut ko sliktu.

Lasīt tālāk: „Kur ir tavs brālis?”

Turpinām iepazīstināt ar benediktīniešu tēva Anselma Grīna stāstīto lekcijās Rīgā, Marijas Magdalēnas baznīcā. (Sākums 11. un 12. numurā)

Otrā kristīgā pamatvērtība ir cerība. Franču filozofs Gabriels Marsels, grāmatas „Cerības filozofija” autors, saka, ka cerība ir kaut kas cits nekā gaidas, nekā tas, ko ceram sagaidīt no otra. Es ceru un sagaidu no sava bērna, ka viņam būs panākumi un viņš izturēsies atbilstoši normām un standartiem. 

Lasīt tālāk: Cerība nepieviļ