11. novembrī svinēsim Lāčplēša dienu, kad pieminam Latvijas brīvības cīnītājus, karavīrus, kas atdevuši par Tēvzemi pašu dārgāko - savu dzīvību. Arī katoļu Baznīca šajā dienā piemin kādu karavīru, kas Evaņģēliju iepazina armijā, svēto Mārtiņu no Tūras, kas ir kapelānu un karavīru aizbildnis.

Lasīt tālāk: Atdot dzīvību par saviem draugiem

"Kungs, ar Tevi es kopā gribu iet, visu mācīties.

Tikai ļauj man dzirdēt atkal vārdus šos: "Nāc un seko Man!""

(no dziesmas "Tīklus atstājiet")

Šo rakstu man lūdza uzrakstīt V.E. Antons Justs. Rakstus gan esmu rakstījusi, taču nekad par tik nopietnu tēmu kā aicinājums uz klosterdzīvi. Nav tas viegls uzdevums, jo, lai par kādu tēmu izteiktos, nepieciešama liela pieredze. Es klosterī esmu vēl tikai 7 gadus, bet kopš mūžīgās profesijas salikšanas brīža pagājuši vien daži mēneši. Uzdrošinos tomēr rakstīt. Vēlos šajā rakstā padalīties gan ar savu klosterdzīves, kaut arī īsu, pieredzi, gan ar domām par aicinājuma tēmu. Vēlos apskatīt trīs lietas:

- aicinājuma motivāciju

- iestāšanos

- palikšanu klosterī

Lasīt tālāk: Par jaunietes aicinājumu uz klosterdzīvi

No 10. līdz 17. jūlijam uz Beļģiju devās svētceļnieku grupa, kas bīskapa Boļeslava Sloskāna jubilejas gadā apmeklēja viņa uzturēšanās vietas šajā trimdas zemē. Pa ceļam grupa apmeklēja Polijas svētvietu Sokolku, Svjata Ļipkas klostera baznīcu, Getsvaldi un Kevalaru. Beļģijā ar bīskapa B. Sloskāna dzīves gaitām un uzturēšanās vietām grupu iepazīstināja bīskaps Antons Justs. Viena no svētceļojuma vietām bija arī Borēnas Dievmātes svētvieta, kuru B. Sloskāns esot bieži apmeklējis.

Lūk, svētceļnieku piezīmes, kas tapušas ceļojuma laikā un pēc tam.

Lasīt tālāk: Pa bīskapa Sloskāna pēdām Beļģijā