Dievs nevēlējās radīt mehāniskus robotus un bez nopelniem tos apveltīt ar mūžīgu svētlaimi. Tāpēc radīja cilvēkus ar brīvu gribu. Kristus Evaņģēlijs ir kristiešu likumu kodekss, respektīvi, ceļvedis uz Dieva valstību. Katram ir brīvība to ievērot vai ignorēt. Tāpēc mūsu sūtība šai „asaru ielejā” ir parādīt, vai mēs esam cienīgi saņemt lielo Dieva mīlestību. Kas nesīs savu krustu, kaut dažkārt arī paklupdams, tas būs ar Kristu tur, kur Viņš ir (Jņ 14,3). „Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība: kas uz mani tic, kaut arī viņš būtu nomiris, dzīvos.” (Jņ 11, 25)

Lasīt tālāk: Augšāmcelšanās