stressed woman
Ja jums ir smagi ap sirdi, jūtaties viena, tuvinieki vai draugi jūs nesaprot un ir sajūta, ka saucat tukšumā, jo jums ir:
* neplānota grūtniecība;
* aborts un ar to saistīta depresija;
* spontānais aborts;
* pāragrs bērna zaudējums;
* nepieciešamas drēbītes bērniem vai mammām vai citas mantas;
* nepieciešama informācija par sociālo palīdzību;
* jautājumi par kontracepciju vai STS.
„Krīzes grūtniecības centrs”
Zvaniet: tālr. 67227033

Rakstiet: palidziba [at] krizescentrs.lvThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

Sarunājiet tikšanos un nāciet pie mums, Rīgā, Tērbatas ielā 38–4!
Mēs gaidīsim jūs mierīgā un draudzīgā atmosfērā, kur varēsiet saņemt atbalstu, palīdzību un nepieciešamo informāciju, lai pieņemtu informētu lēmumu attiecībā uz savu situāciju!
Kustība „Par dzīvību”
Zvaniet: tālr. 27024699
Jums palīdzēs kvalificētas psiholoģes.
Misija „Pakāpieni”
Tālr. 29651160
Zvaniet, ja meklējat patvērumu
grūtniecības laikā un pēc tam.

Nr.3(507) 2015. gada 14.februāris

Saskaņā ar Katoliskās Baznīcas kanonisko tiesību kodeksu (Kan. 534. §1) prāvestam pēc draudzes pārņemšanas ir pienākums katru svētdienu un visos svētkos, kas viņa diecēzē ir obligāti, upurēt Svēto Misi par viņam uzticēto tautu. Tas nozīmē, ka priesterim obligāti jāsvin Svētā Mise par draudzi katrā svētdienā, 10 obligāti svinamās dienās (Mūsu Kunga Jēzus Kristus dzišanas svētkos 25. decembrī, Epifānijas svētkos 6. janvārī, Debeskāpšanas svētkos, Vissvētākā Sakramenta svētkos, Dieva Mātes svētkos 1. janvārī, Dievmātes bezvainīgās ieņemšanas svētkos 8. decembrī, Dievmātes debesīs uzņemšanas svētkos 15. augustā, svētā Jāzepa svētkos 19. martā, svēto apustuļu Pētera un Pāvila svētkos 29. jūnijā, visu svēto dienā 1. novembrī), kā arī citās diecēzes bīskapa noteiktajās svētku dienās. Tomēr Bīskapu konference ar Apustuliskā Krēsla piekrišanu var dažas obligātās svētku dienas atcelt vai pārcelt uz svētdienu.

Vai priesterim bez draudzes piekrišanas ir tiesības kaut ko baznīcā mainīt un pārveidot?

Apustuļiem viss bija kopīgs, un viņu starpā valdīja liela vienprātība. Mēs esam šīs tradīcijas turpinātāji. No visa spēka jācenšas savā draudzē saglabāt vienprātību ne tikai ticības dzīvē, bet arī praktiskajos jautājumos. Atcerēsimies, ka priesteris vairākus gadus ir apguvis zināšanas attiecīgajās mācību iestādēs, lai kvalitatīvi varētu vadīt draudzi. Ir lietas, kurās noteikti būtu nepieciešama konsultācija ar draudzes locekļiem, īpaši, ja tie ir profesionāļi savā jomā. Tomēr atcerēsimies, ka prāvests ir iecelts draudzē, lai to vadītu, un katrs mēs esam personība, kura ir jāpieņem Dieva mīlestības gaismā.

Nr.3(507) 2015. gada 14.februāris

 

Vai priesterim ir pienākums lielos svētkos un svētdienās noturēt Svēto Misi tieši par draudzi? 

Saskaņā ar Katoliskās Baznīcas kanonisko tiesību kodeksu (Kan. 534. §1) prāvestam pēc draudzes pārņemšanas ir pienākums katru svētdienu un visos svētkos, kas viņa diecēzē ir obligāti, upurēt Svēto Misi par viņam uzticēto tautu. Tas nozīmē, ka priesterim obligāti jāsvin Svētā Mise par draudzi katrā svētdienā, 10 obligāti svinamās dienās (Mūsu Kunga Jēzus Kristus dzišanas svētkos 25. decembrī, Epifānijas svētkos 6. janvārī, Debeskāpšanas svētkos, Vissvētākā Sakramenta svētkos, Dieva Mātes svētkos 1. janvārī, Dievmātes bezvainīgās ieņemšanas svētkos 8. decembrī, Dievmātes debesīs uzņemšanas svētkos 15. augustā, svētā Jāzepa svētkos 19. martā, svēto apustuļu Pētera un Pāvila svētkos 29. jūnijā, visu svēto dienā 1. novembrī), kā arī citās diecēzes bīskapa noteiktajās svētku dienās. Tomēr Bīskapu konference ar Apustuliskā Krēsla piekrišanu var dažas obligātās svētku dienas atcelt vai pārcelt uz svētdienu.

Lasīt tālāk: Priestera pienākums un tiesības

Gribu noskaidrot, kas ir Dzīvā Dieva Zīmogs (Sigillum Dei Divi), lapiņas ar tekstu, ko izdala svētceļojuma dalībniekiem, piesakot, ka šis teksts jātur mājas, dzīvokļa logā kā aizsardzības līdzeklis. Tekstā teikts: „Šī lūgšana ir Dieva Tēva dāvana bez maksas dota pravietim Marijai Dieva Žēlsirdībai, lai aizsargātu Dieva bērnus...” Vai tam ir kāda saistība ar apustuļa Jāņa atklāsmes grāmatā (Atkl 7,2-4.9-14) teikto: „Viņam bija dzīvā Dieva zīmogs un viņš sauca skaļā balsī četriem eņģeļiem... kamēr mēs nebūsim apzīmogojuši mūsu Dieva kalpus uz viņu pieres." Pateicos par atbildi.

Mūžīgi mūžos slavēts!

Pirms gada KBV bija publicēts katoļa, itāļu sociologa Masimo Introviņje no Itālijas raksts „Viltus gaišreģe pret pāvestu Francisku”. Tajā autors izskaidroja šos jautājumus. Īsumā būtiski uzsvērt, ka Īrijā, no kurienes Marija no Dievišķās žēlsirdības it kā nāk, daudzi šaubās, vai vispār šāda sieviete eksistē, un ir pārliecināti, ka tā ir anonīmu personu grupa, kas izplata atklāsmes Marijas no Dievišķās žēlsirdības vārdā.

Lasīt tālāk: Vēlreiz par viltus atklāsmēm

Ir ieteicams pie grēksūdzes iet vienreiz mēnesī. To var salīdzināt ar personīgo higiēnu, kas katram ir individuāla. Piemēram, viens biežāk, cits retāk mazgā gultasveļu. Tomēr būtu jācenšas vienreiz mēnesī pieiet pie grēksūdzes, jo, ja ir ilgāks periods par mēnesi, tad cilvēks vairs nespēj atcerēties, sākas pierašanas process, sāk sevi attaisnot. Tie, kas vecuma vai veselības problēmu dēļ nevar atnākt uz baznīcu, var arī retāk nekā reizi mēnesī.

Kādi ir ikdienā visbiežāk sastopamie „sīkie” grēki, par kuriem mums ir šaubas, vai tas arī ir grēks vai nav?

Tas ir ļoti individuāli, atkarībā no tā, cik kuram ir jūtīga sirdsapziņa. Noziedznieks, kas ir kādu aplaupījis, arī var šaubīties, vai tas ir grēks, var domāt, ka upuris pats ir bijis vainīgs. Delikātāka dvēsele savukārt pievērš uzmanību pat tādiem sīkiem grēkiem un nepilnībām, par kuriem vien retais aizdomājas. To īpaši varam redzēt pie svētajiem, kas ļoti skrupulozi pārdzīvoja savas nepilnības.

Lasīt tālāk: Vai obligāti pie grēksūdzes jāiet ne retāk kā reizi mēnesī?