Kas bija neraudzētās maizes svētki un kāpēc tika lietota neraudzēta, nevis parasta maize?”

Liels paldies par jautājumu! Neraudzētās maizes svētki jūdaismā bieži tiek svinēti kopā ar Pashas svētkiem.  Vārds „Pasha” atbilst grieķu „pasha”, kurš savukārt cēlies no aramiešu „pasha” un ebreju ‘peh’-sakh’. Šī vārda izcelšanās ir neskaidra. Daži uzskata, ka tam ir citu tautu valodu etimoloģija, piem. asīriešu (“pasahu” – mierināt), vai ēģiptiešu (“pa-š”- atmiņas, piemiņa; „pe-sah” – sitiens). Bet tomēr neviena no šīm hipotēzēm nav izšķirošā. Bībelē vārds „pesah” saistīts ar sakni „pesah”, kas nozīmē - klibot vai veikt rituālu deju apkārt atnestam upurim (3 Ķēn 18, 21.26), vai pārnestā nozīmē, „pārlēkt”, „pāriet”, „šķērsot”. Pasha ir Jāves iešana gar Izraēliešu mājām, kad Viņš satrieca Ēģiptiešus (Izc 12, 13.23.27; sal. Is 31, 5). 

Lasīt tālāk: Jautājums priesterim Nr.2

Lai slavēts Jēzus Kristus! Lūdzu, izskaidrojiet man ar avīzes starpniecību Sv. Rakstu fragmentu 1 Tim 3, 1-13. Sevišķi mani interesē skaidrojums frāzēm „Tāpēc bīskapam ir jābūt nevainojamam, vienas sievas vīram” un „Diakoni lai ir vienas sievas vīri, kas labi pārvalda savus bērnus un savus namus”. Jautājuma kodols – kādas ir iespējas laulātam katolim, bērnu tēvam kļūt par priesteri? Gaidīšu atbildi! Paldies!” 

Lasīt tālāk: Jautājums priesterim

Lai top slavēts Jēzus Kristus!

Gribētu zināt, kā ir ar garīgi slimiem cilvēkiem, 1.-2. grupas invalīdiem, (kuri atrodas valsts sociālās aprūpes centros), vai viņi tiek pielaisti pie Svētās Komūnijas?

Lai Dieva žēlastība Jūs pavada!

Ar cieņu, Pēteris Veips 

Lasīt tālāk: Jautājums priesterim