Pirms jaunā pāvesta ievēlēšanas internetā tika pārsūtītas vēstules ar privātām atklāsmēm, no kurām izriet, ka jaunais pāvests netiks ievēlēts saskaņā ar Dieva plānu. Kā pret tādu informāciju izturēties? Anita

 

Rīgas arhibīskapa-metropolīta Zbigņeva Stankeviča deleģēts, atbildi uz šo jautājumu sagatavoja Rīgas Garīgā semināra rektors priesteris Pauls Kļaviņš.

Lasīt tālāk: Par pseido atklāsmēm

Dziesmā pēc Jēzus Sirds litānijas ir šādi vārdi „Jēzus Sirds, mēs zvēram to...”, bet Svētajos Rakstos ir teikts: „Bet Es jums saku: jums pavisam nebūs zvērēt; ne pie debesīm, jo tās ir Dieva goda krēsls, nedz pie zemes, jo tā ir Viņa kāju pamesls, nedz pie Jeruzālemes, jo tā ir lielā ķēniņa pilsēta. Tev arī nebūs zvērēt pie savas galvas, jo tu nespēj padarīt ne vienu vienīgu matu ne baltu, ne melnu.” (Mt 5, 34-36) Vai dziesmā minētie vārdi nav pretrunā ar to, ko Jēzus ir mācījis? Vai tad mēs savā spēkā varam apzvērēt Dievam, ka būsim Viņam mūžam uzticīgi?

Lasīt tālāk: Lasītājs jautā - priesteris atbild

Kā kristietim izturēties pret nākotni? No tā, kādu to iedomājamies, ir atkarīga mūsu rīcība tagadnē, mūsu izvēles, piemēram, kāds, kurš sapņo par starptautisku karjeru, šim sapnim pakārto savu izvēli attiecībā uz dzīves draugu. Bet no otras puses mēs taču nevaram zināt, kas mūs sagaida nākotnē. Jau nākamajā brīdī viss var pēkšņi izmainīties, un iepriekš izdarītās izvēles jaunajā situācijā izrādās aplamas. Kādai jābūt kristieša attieksmei pret nākotni un sava veida dzīves plānošanu?

Lasīt tālāk: Lasītājs jautā - priesteris atbild

Liels paldies par jautājumu. Svētajos Rakstos mēs redzam lūgšanas „Tēvs mūsu” divas versijas. Ir atrodama Mt  6, 9-13 un Lk  11, 2-4 versija. Mateja evaņģēlijā Jēzus šo lūgšanu izsaka sava Kalna sprediķa laikā. Tieši tāda šī lūgšana ir arī citēta vienā no pirmajiem kristīgajiem darbiem Didahe, kur tā ir norādīta, kā vienīgā lūgšana, kuru Jēzus deva saviem sekotājiem. Pie kam, Didahe uzliek par pienākumu visiem kristiešiem šo lūgšanu lūgties trīs reizes dienā (Didahe, 8,3). 

Lasīt tālāk: Kāpēc katoļi lūgšanā „Tēvs mūsu” nesaka pēdējo rindkopu „jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžam”?