Vai pasaulē bez šiem diviem katolicisma virzieniem (Romas katoļi un Ukrainas grieķu katoļi) ir vēl kādi atsevišķi katolicisma virzieni? Un ja tas tā ir, tad lūdzu pastāstīt detalizēti arī par tiem!


Trāpīgs jautājums, jo Katoliskā Baznīca sevi nekad nav identificējusi tikai ar vienu konkrētu ritu. Tiesa, noteiktos gadsimtos bija sastopama tendence „latinizēt” jeb „romanizēt” dažus no Austrumu ritiem, kuru piederīgie nonāca ciešākā kontaktā ar nepietiekoši izglītotiem Romas misionāriem. Tādas epizodes pazīstamas 16. gs. Etiopijā vai 17. gs. Indijā pie Sv. Toma kristiešiem. Neizbēgama pretreakcija latīņu rita un latīņu rita kanonisko tiesību disciplinārās prakses uzspiešanai kādai no citu ritu baznīcām bija attiecību pārtraukšana ar Romu, aizejot shizmā. Tādā veidā dzima, piemēram, Malankaras sīru-pareizticīgo baznīca Indijā 17. gs. vai Aizkarpatu grieķu-katoļu pareizticīgā baznīca Amerikā 20. gs. sākumā. Taču, atskaitot šos un vēl pāris izņēmumus, kas radušies pārpratumu rezultātā, divu gadu tūkstošu tecējumā katolicisms vienādu cieņu izrāda visu ritu kristietībai.

Lasīt tālāk: Katoliskās Baznīcas ritu bagātība

 Kā kristietība ienāca Ukrainā un kādi vēsturiskie procesi pakāpeniski izkristalizēja šīs trīs galvenās konfesijas?

Ukrainas atgriešanās

988. gadā kņazs Volodimirs Lielais ieviesa kristietību tās austrumu (bizantiešu-slāvu) ritā kā Kijevas Krievzemes (Ukrainas) valsts reliģiju. Tas notika pirms lielā Baznīcas šķelšanās sadalīja Baznīcu Austrumos un Rietumos. Kijevas Baznīca iemantoja Bizantiešu Austrumu tradīcijas un pakļāvās Konstantinopoles patriarhātam. Taču šī Baznīca palika pilnā Euharistiskajā vienotībā ar latīņu rietumu Baznīcu un tās patriarhu – Romas pāvestu.

Lasīt tālāk: Par Ukrainas kristiešiem

Kad katolicisma 2000 gadu vēsturē pirmoreiz parādījās doktrīna par pāvesta nemaldību? Lūdzu, miniet konkrētā pāvesta konsekrēto vārdu, kurš pirmoreiz izstrādāja šo doktrīnu? Lūdzu, miniet šī pāvesta dzimto vārdu un uzvārdu, tautību un īsu biogrāfiju! Lūdzu, izskaidrojiet šīs doktrīnas būtību, t.sk. uz kādiem garīgās un laicīgās dzīves aspektiem ticības doktrīna attiecas! Jau iepriekš pateicos par atbildi! V.B.

Lasīt tālāk: Par pāvesta nemaldību

Novembrī KBV redakcija saņēma kāda lasītāja vēstuli, kurā viņš lūdza arhibīskapu Zbigņevu Stankeviču komentēt dažas neskaidrības un atbildēt uz vairākiem jautājumiem

 1. Pirmais no tiem saistīts ar šā gada novembrī KBV pārpublicēto Vatikāna Radio ziņu "Ziņkārības gars mūs attālina no gudrības Gara", tur ir rindkopa: "Pāvests piebilda, ka ziņkārība liek arī uzklausīt tenkas par to, ka tur un tur ir redzēts Jēzus vai Dievmāte. Tas liek izplatīt ziņas, ka, lūk, kāda gaišreģe no Dievmātes saņem vēstījumus. Pāvests uzsvēra, ka Dievmāte ir Māte, kas mūs visus mīl. Taču viņa nav pasta darbiniece, kas ik dienas nodarbojas ar vēstuļu izsūtīšanu." Šajā sakarā lasītājs jautā:

Lasīt tālāk: Par privātām atklāsmēm un viltus gaišreģiem