Suplikācijas ir pielūgsmes rakstura dziedājums, caur kuru ticīgie stāda Dieva priekšā savas ilgas un bailes. Piemēram, mums visiem tik ļoti pazīstama suplikācija “Svētais Dievs, svētais Varenais Dievs…” tika dziedāta briesmu, kataklizmu, kara un citu draudu gadījumos.

Suplikācijas kā pielūgsmes veids nāk no seno Romiešu laikiem, no pagāniskās kultūras. Mūsu zemēs pazīstamās suplikācijas ir pārņemtas no bizantiešu tradīcijas. Mūsdienās šis lūgšanas veids vairāk ir raksturīgs Austrumeiropas tautām: Polijā, Lietuvā, Ukrainā, Latvijā.

Lūgšanas nosaukums nāk no latīņu valodas supplicatio – pateicība, pielūgsme gandarīšanas noskaņā.

Nr. 5 (509) 2015. gada 14. marts

Pievienot komentāru


Aizsardzības kods
Atjaunināt