Fotoattēls0477

Aizvadītā gada rudenī Rīgas Garīgā semināra audzēknis Jānis Grīgs devās uz Itālijas pilsētu Brešu, kur iepazina organizācijas „Caritas Brescia” darbību un pats iesaistījās brīvprātīgo darbā. Šīs vasaras sākumā Jānis atgriezās Latvijā, vēlreiz pārdomājot Itālijā pavadītos astoņu mēnešus, uzsver, ka pieredze bija vērtīga, lai turpinātu iesāktos un sāktu jaunus projektus Latvijā, gan arī tāpēc, ka bija iespēja pilnveidot valodas zināšanas, iepazīt citu kultūru un organizāciju ar 40 gadu pieredzi.

Lasīt tālāk: Jāna Grīga brīvprātīgā darba pieredze Itālijā

No 20. līdz 23. augustam Bebrenē notika Tezē mūzikas nedēļa. Iepriekš izziņotajā pieteikumā tika vēstīts, ka dalībniekiem būs iespēja pavadīt laiku gan lūgšanās, gan muzicējot, gan iepazīstot Tezē garīgumu un dziesmas. Patiesi, šis laiks dalībniekiem bija piepildīts ar atpūtu un mūziku.

Dalībnieki lielākoties bija no Jelgavas un Rīgas, bet pārstāvētas bija visas lielākās kristīgās konfesijas – katoļi, luterāņi, baptisti, pareizticīgie. Kā atzīst Inga Paršova, viena no pasākuma organizētājām, mūzikas nedēļas apmeklētāji, vairāk kā četrdesmit cilvēki, netika šķiroti dalībniekos un pasniedzējos – visi bija viena liela ģimene. Pasākums pagāja kopīgas sadraudzības zīmē un brīvā gaisotnē. Zīmīgi, ka mūzikas nedēļa notika pašās vasaras beigās, tādējādi sagādājot dalībniekiem vēl pēdējo atpūtas mirkli pirms jaunā mācību un darba cēliena.

Lasīt tālāk: Bebrene pulcina mūziku un Tezē mīlošus jauniešus

IMG 2445 1Foto: Rovers Staņislavs Prikulis

Rovers Pēteris godasardzē skautu solījumos

Vai Eiropas skauts ir šeit?” - tradicionālais skautu sveiciens arī šovasar skaļi un pārliecinoši izskanēja gadskārtējās Latvijas Skautu dienās. Tā kā atbilstoši mūsu skautu tradīcijām šeit, Latvijā, katru gadu ir jāizvēlas cita vieta salidojumu rīkošanai, tad šoreiz no visiem piedāvātajiem Latvijas mežiem izvēlējāmies pulcēties īpaši eksotiskā mūsu dzimtenes novadā, kas atrodas triju valstu - Latvijas, Krievijas un Igaunijas, kā arī četru diecēžu krustcelēs. Kāpēc rovera Mārtiņa draugu piedāvātā meža lokalizācijai drīkst lietot apzīmējumu „eksotiska vieta”? Šīgada salidojuma vietai pāris kilometrus atstatais, mežu un ezeru ielokā gulošais Igaunijas novads kartēs ierakstīts ar noslēpumainu nosaukumu Paganamaa, tulkojumā – „pagānu zeme”. Vietējie iedzīvotāji šo nosaukumu no igauņu valodas tulko vēl drastiskāk, bet kaimiņi igauņi savukārt to attiecina arī uz Latvijas pierobežu. Bet kas būtu skauti bez radošiem izaicinājumiem? Kā senie ēģiptiešu mūki kristietības rītausmā, kuriem gandarījumu sagādāja Kristus krustu pacelt visdziļāk pagānisma tradīcijām apvītās Ēģiptes svētvietās, tā arī mūsu jaunieši nebēdāja par New Age gaumes tūristu pievilināšanai uzturētām atrakcijām un priesteru pārsvētītajā apmetnes vietā jau pirmajā dienā uzslēja savu altārīti.

Kā ik gadus aktīvāko Latvijas skautu patruļu biedri, ierodoties mežā, saglabāja savu patruļu individuālu dzīves veidu, katra ierīkojot savu apmetnes vietu. Jaunie skauti tur trīsreiz dienā uz ugunskura gatavoja maltītes un izvērsa sacensības par labākajām konstrukcijām. Būvējot konstrukcijas, gadījās dažādi kuriozi: „Mežakuiļa” platforma nolīgojās vien, kad vakarēšanas laikā uz tās ērti iekārtojās roveri, vēlēdamies komfortablos apstākļos pamieloties ar gaļas zupu, savukārt „Piekūns” sev izbūvēja trešo stāvu jeb itāļu „bellvedere” panorāmiskai vakara tējas dzeršanai.

Lasīt tālāk: Skautu dienas 2014

I liecība

Ko Dievs vēlas no manis?
Tas bija pērn, 14. augusta pēcpusdienā pirms došanās uz Aglonu, kad sv. Bernarda lūgšanas vārdu „Piemini, vislaipnā Jaunava Marija, ka vēl nekad nav dzirdēts, ka jelkāds, kas meklējis tavu patvērumu, lūdzis tavu palīdzību vai vēlējies tavu aizlūgumu, nebūtu uzklausīts” uzrunāta vērsos pie Dievmātes ar lūgumu dāvāt kādu norādi, kas rādītu ceļu kurp iet, kādus lēmumus pieņemt situācijā, kas toreiz bija izmisuma un vilšanos pilna. Atbilde patiesi nāca nekavējoties – pēc dažām stundām, ieejot Aglonas bazilikas sakrālajā laukumā, jaunieši iedeva lapiņu ar informāciju par gaidāmajām aicinājuma izzināšanas rekolekcijām māsu kalpoņu klosterī Ķīpsalā Rīgā.

Lasīt tālāk: Trīs liecības par Samuēla gadu un vēl mazliet

Šovasar Latvija piedzīvos ko īpašu – mūsu valstī ieradīsies Pasaules Jauniešu dienu krusts, ko jauniešiem savulaik uzticēja svētais pāvests Jānis Pāvils II. Laikā no 27. jūlija līdz 7. augustam tas apceļos daudzas Latvijas draudzes, aicinot jauniešus pagodināt krustā sisto un augšāmcelto Jēzu, kā arī simboliski atgādinot, ka 2016. gadā Krakovā, Polijas pilsētā, notiks Pasaules Jauniešu dienas.

Kad 1984. gada Palmu svētdienā Romā, Svēta Pētera laukumā bija sapulcējušies vairāk nekā 300 000 jauniešu, Jānis Pāvils II sacīja: “Mani dārgie jaunieši! Šī svētā gada beigās es jums uzticu tā simbolu – Kristus krustu!” Nododot to jauniešiem, viņš lūdza apņemties krustu nest cauri pasaulei kā Kristus mīlestības pret cilvēku simbolu un pasludināt visiem, ka tikai Jēzus nāvē un augšāmcelšanā mēs varam rast glābšanu. Kopš tā laika krusts ir nest visapkārt pasaule un katru reizi tas ir svētceļojums no draudzes uz draudzi, no diecēzes uz diecēzi, no valsts uz valsti.

Lasīt tālāk: Pasaules Jauniešu dienu krusts Latvijā