Šovasar Latvija piedzīvos ko īpašu – mūsu valstī ieradīsies Pasaules Jauniešu dienu krusts, ko jauniešiem savulaik uzticēja svētais pāvests Jānis Pāvils II. Laikā no 27. jūlija līdz 7. augustam tas apceļos daudzas Latvijas draudzes, aicinot jauniešus pagodināt krustā sisto un augšāmcelto Jēzu, kā arī simboliski atgādinot, ka 2016. gadā Krakovā, Polijas pilsētā, notiks Pasaules Jauniešu dienas.

Kad 1984. gada Palmu svētdienā Romā, Svēta Pētera laukumā bija sapulcējušies vairāk nekā 300 000 jauniešu, Jānis Pāvils II sacīja: “Mani dārgie jaunieši! Šī svētā gada beigās es jums uzticu tā simbolu – Kristus krustu!” Nododot to jauniešiem, viņš lūdza apņemties krustu nest cauri pasaulei kā Kristus mīlestības pret cilvēku simbolu un pasludināt visiem, ka tikai Jēzus nāvē un augšāmcelšanā mēs varam rast glābšanu. Kopš tā laika krusts ir nest visapkārt pasaule un katru reizi tas ir svētceļojums no draudzes uz draudzi, no diecēzes uz diecēzi, no valsts uz valsti.

Jauniešu dienu krusts ir bijis klātesošs katrās Pasaules Jauniešu dienās. Brīži, kad krusts no vienas valsts delegācijas tiek nodots citai, bieži vien ir ļoti emocionāli. Piemēram, kanādieši stāsta, ka tad, kad pirms 2002. gada Jauniešu dienām Toronto viņi saņēma krustu no Itālijas delegācijas, itāļi esot bijuši ļoti satraukti un skumji, ko arī ārēji izrādīja raudot, jo nevēlējās šķirties no krusta. Savukārt paši kanādieši, saņemot spēcīgo simbolu, raudāja prieka asaras.

2003. gadā Jānis Pāvils II nolēma pasaules jauniešiem dot vēl vienu ticības simbolu, ko līdz ar krustu nest apkārt pasaulei, - tā ir Dievmātes ikona, Romas Svētās Marijas bazilikā atrodamās ikonas kopija. Nododot ikonu jauniešu rokās, pāvests paziņoja: “No šī brīža šī ikona kopā ar krustu pavadīs Pasaules jauniešu dienas! Lūk, jūsu Māte! Tā būs Marijas mātišķās klātbūtnes zīme jauniešu vidū, kuri, tāpat kā apustulis Jānis, ir aicināti ieaicināt viņu savās dzīvēs.”

“Dārgie draugi,” Benedikts XVI teica 2009. gadā, kad tika svinēta krusta 25. gadu jubileja, “es jums no jauna uzticu šo krustu! Turpiniet to nest uz ikkatru zemes stūri tā, lai nākamās paaudzes var atklāt Dieva žēlsirdību un savās sirdīs izdzīvot krustā sitā un augšāmceltā Kristus cerību!”

Šobrīd Jauniešu dienu krusts atrodas Brazīlijā, netālu no Riodežaneiro, jo tieši tur 2014. gadā notika Pasaules Jauniešu dienas, kurās līdz ar vairākiem miljoniem jauniešu no visas pasaules, piedalījās arī neliela grupa no Latvijas. Brazīlijas galvaspilsētā notiekošās Jauniešu dienas bija īpašas ar to, ka pirmo reizi tajās piedalījās nevis viens, bet gan divi pāvesti – Benedikts XVI un Francisks.

Gatavojoties Pasaules Jauniešu dienām Krakovā, par kuru moto pāvests Francisks ir izvēlējies Kalna svētību pantu "Svētīgi žēlsirdīgie, jo tie saņems žēlastību” (Mt 5, 7), Jauniešu dienu krusts tiks atvests vispirms uz Lietuvu, bet pēc tam arī uz Latviju, kur tas uzsāks savu ceļu Liepājā un virzīsies cauri visai valstij līdz pat Aglonai. Pēc Kārsavas tas tiks nodots Krievijas delegācijai. Jūlija beigās un augusta sākumā vairākās Latvijas baznīcās būs iespējams pagodināt Jauniešu dienu krustu un ikonu, kuru priekšā ir lūgušies miljoni jauniešu visā pasaulē.

Nr.13 (493) 2014. gada 12. jūlijs

Pievienot komentāru


Aizsardzības kods
Atjaunināt