„Lūk, tagad ir žēlastības laiks, lūk, tagad pestīšanas diena” (2 Kor 6,2)

 Laiks, ko dzīvojam,
Būs mūsu Mūžības rota.
Un dvēs`le,
Dieva Mīlestībā dota,
Ir mūsu krustā iemiesota.
Un mūsu mēle
Mūs dzeļ,
Aci izraujam,
Kas apgrēcina,
Roku ļauno
Nocērtam kā lieku,
Sevī paturam vien
Ziedošanās prieku.
Ir tagad žēlastības laiks-
Caur ticību
Un ciešanām,
Un labiem darbiem
Nāks Dieva Mīlestības
Atalgojums maigs.
Laiks,
ko dzīvojam,
Būs mūsu Mūžības rota.
Ir tagad žēlastības laiks.
Kam auss dzirdēšanai,
Kam acs redzēšanai dota,
Lai dzird un redz-
Ir žēlastības laikā
Patiesība apgaismota!

Lasīt tālāk: „Es esmu Ceļš, Patiesība un Dzīvība” (J 14,6)

Jaunais Bībeles tulkojums ir aktualizējis daudzus jautājumus. Pēkšņi lietas, kuras līdz šim ir bijušas pašsaprotamas, tādas vairs nešķiet, liekot uzdot jautājumus: kā Svētie Raksti ir veidojušies, kas ir noteicis to, kuras grāmatas tajos ir iekļautas un kuras nav, kāpēc dažādām konfesijām ir atšķirīgi Bībeles tulkojumi un ko darīt katolim, kuram Bībele latviešu valodā Baznīcas apstiprinātā izdevumā nav pieejama. Meklējot atbildes uz šiem jautājumiem, piedāvājam interviju ar biblisti Terēzi Druku, Lic. theol. 

Lasīt tālāk: Saruna par Svētajiem Rakstiem un Dieva Vārdu

Šā gada 17. oktobrī aprit pāvesta Jāņa Pāvila I, īstajā vārdā Albino Lučiani, simtgade kopš viņa dzimšanas 1912. gadā Ziemeļitālijas pilsētiņā Kanale d’Agordo. Viņš bija Pāvila VI pēctecis un Jāņa Pāvila II priekštecis. Pāvests Jānis Pāvils I iegājis vēsturē ar savu īso pontifi kāta laiku, kas bija tikai nedaudz garāks par vienu mēnesi – 33 dienas. 1978. gadā viens otru nomainīja trīs pāvesti, un šis gads zināms kā viens no „triju pāvestu gadiem”. 

Lasīt tālāk: Jānis Pāvils I – Smaidošais pāvests

Pirms pāris gadiem uz Dieva Žēlsirdības sanktuāriju Krakovā – Lagevņikos – atbrauca jūrnieks, kurš, skaidrojot iemeslu, kāpēc apmeklē svētīgās māsas Faustīnas kapu, pastāstīja šādu gadījumu. Reiz ar savu kuģi viņš nonāca Filipīnās. Izkāpis krastā, jūrnieks ievēroja dīvainu vietējo salas iedzīvotāju izturēšanos. 

Lasīt tālāk: Žēlsirdības stunda - šajā stundā dvēselei neko neatteikšu 

Izdevniecība „Vox Ecclesiae” ir sagatavojusi jaunu grāmatu, kurā apvienoti divu pāvestu darbi, kas veltīti evaņģelizācijas un Baznīcas misijas tēmai – Pāvila VI apustuliskais pamudinājums „Evangelii nuntiandi” un Jāņa Pāvila II enciklika „Redemptoris missio”. Šie dokumenti attīsta 1965. gadā Vatikāna II koncila izdotajā dekrētā „Ad gentes” formulētās nostādnes par Baznīcas misionāro darbību. 

Lasīt tālāk: Atveriet durvis Kristum!