Bija Labā Gana svētdiena, un Svētceļnieks zināja, ka viņa dzīves ceļojums tuvojas noslēgumam un ceļa mērķis ir tuvu. Dzīvē nogurušais ķermenis un gars nepacietīgi gaidīja brīdi, kad varēs doties mūžīgajā atdusā Dzīvības Kunga rokās. Viņš redzēja krastu, kurā viņam bija jātiek, bet starp viņu un Svēto Pilsētu

joprojām savus duļķaini pelēkos, bezdibenīgos un netīros ūdeņus vēla Pasaules upe. 

Lasīt tālāk: Piedošanas tilts

Svētā Marija Magdalēna ir sieviete, kas parāda, ka mīlestība un ticība var izglābt jebkuru cilvēku, arī vislielāko grēcinieku. Svarīgi ir pamanīt sevī nepilnīgumu un ieraudzīt turpmākās dzīves pareizo ceļu. To, kā viņa nožēloja savus grēkus un meklēja patvērumu pie Kristus, ikviens var uzskatīt par piemēru. Viņš kļuva par viņas Mācītāju un izmainīja viņas dzīvi. Kļuvusi par Jēzus sekotāju, viņa neatstāja Viņu līdz nāves stundai. Lieldienu laikā Marijai Magdalēnai pievēršam īpašu uzmanību, jo viņa pirmā satika augšāmcēlušos Jēzu un izplatīja šo priecīgo vēsti pārējiem. 

Lasīt tālāk: Svētā Marija Magdalēna – tā, kas liecināja par Kunga augšāmcelšanos