Itāļu jurists un sociologs M. Introvinje grāmatā „Jā ģimenei!” skaidro, kāpēc ģimenes institūcija, kas ir sabiedrības pamats un cilvēka dzīvības šūpulis, šodien ir apdraudēta. Viņš apraksta tādas mūsdienu ideoloģijas kā feminisms, dzimuma jeb gender ideoloģija un homoseksuālisma propaganda. Autors atklāj Itālijas pieredzi ģimenes institūcijas aizsardzībā un daudz izmanto arī piemērus no citu Rietumeiropas valstu un ASV pieredzes. 

M. Introvinje nevēršas pret homoseksuāli orientētām personām, bet gan stingri atgādina katoliskās Baznīcas mācību, kas pausta katehismā: „Pret [homoseksuāli orientētām personām] jāizturas ar cieņu, līdzjūtību un iejūtību. Jāizvairās no jebkādām netaisnīgas diskriminācijas izpausmēm attiecībā pret šiem cilvēkiem.” (KBK 2358) 

Vienlaikus grāmatas autors parāda, ka diemžēl aiz homoseksuālu personu tiesību aizsardzības slēpjas ārkārtīgi spēcīgs lobijs, kura iniciētās likumdošanas izmaiņas draud ar dabiskās kārtības un šobrīd sabiedrībā valdošā līdzsvara izjaukšanu.

Masimo Introvinje ir reliģijas zinātņu sociologs, lielākā starptautiskā Jauno reliģiju studiju centra (CESNUR) dibinātājs un vadītājs. 2011. gadā viņš pārstāvēja Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas priekšsēdētāju, cīnoties pret rasismu, ksenofobiju, netoleranci un diskrimināciju, kas ir vērsta pret kristiešiem un citu reliģiju pārstāvjiem. Introvinje ir starptautiskās ģimenes kustības "Jā ģimenei" vadītājs, vairāk nekā 60 grāmatu un 100 zinātnisko rakstu autors reliģijas socioloģijā, kas ir publicēti 12 pasaules valstīs. Viņš ir precējies, četru bērnu tēvs.

Grāmatu izdeva izdevniecība KALA Raksti. To var iegādāties draudžu grāmatu galdos, kā arī pasūtīt izdevniecības internetveikalā un saņemt pa pastu.

Nr. 9 (513) 2015. gada 9. maijā