Mīļie bērni! Vai zināt, ka kristiešiem vissvarīgākā grāmata ir Bībele? Vai zināt kādēļ? Tādēļ, ka tā stāsta par to, ko Dievs darīja cilvēka labā visas pasaules pastāvēšanas laikā. Kad lasām Bībeli, varam ieraudzīt, ka arī šodien man un katram cilvēkam Dievs palīdz tādā pašā veidā. Ar Bībeles starpniecību Dievs sarunājas ar mums. 

Lasīt tālāk: Brūcēs paslēptā sirds

Dievs grib, lai cilvēki jau no mazām dienām mācītos! Zini, ka tad, kad tu kaut ko jaunu, noderīgu un labu apgūsti vai nu skolā, vai pats, vai arī kopā ar vecākiem, tad tu pildi Dieva gribu. Arī Kungs Jēzus pie mums atnāca kā Skolotājs, ebreju valodā „Rabi”, kurš pulcināja ap sevi skolniekus – mācekļus. Turklāt Dievam ir īpaši patīkami mācību priekšmeti vai, pareizāk sakot, iemaņas. Pirmām kārtām Dievs grib, lai katrs cilvēks jau no bērnības iemācītosklausīties. Savai tautai Viņš pat iedeva vienu ļoti svarīgu bausli, kurš sākas ar šādu uzdevumu: „Klausies, Izraēl,…” (At 6, 4).

Lasīt tālāk: Dieva mīļākie mācību priekšmeti

Esam pašā Ziemassvētku laika viducī: priecīgi sagaidījām Bērniņa Jēzus dzimšanu, apbrīnojām Svēto Ģimeni, kopā ar trīs ķēniņiem devām Dievišķajam Valdniekam godu. Taču svētki vēl nav beigušies. Šis īpašais laiks turpināsies līdz pat Sveču dienai 2. februārī, kad Baznīca svinēs Jēzus upurēšanu templī. Šoreiz kopā ar jums gribu pārdomāt vēl kādu citu notikumu no Jēzus bērnības.

Lasīt tālāk: Pirmais Jēzus svētceļojums

Agate Marija Bukša, 5.klase

Reiz kādā mežā starp daudziem kokiem blakus viena otrai auga divas eglītes. Viena eglīte bija skaista un kupla, bet otra necila, retiem zariem ar līku galotni. Tuvojās Ziemassvētki. Kuplā egle nicinoši pasmējās par otru eglīti: "Redzēsim, redzēsim, kā tu pavadīsi šos Ziemassvētkus! " Mazā eglīte saskuma.

Lasīt tālāk: Divas  eglītes

Ātri paskrēja četras Adventa nedēļas, kad gaidījām Jēzus atnākšanu. Ir pienācis Ziemassvētku laiks, un vairāk kāmēnesi, līdz pat Sveču dienai, mēs priecāsimies par Dievu, kurš ir atnācis pie mums, lai mūs pestītu. Pārsteidzoši, bet tas, kurš nāk kāStiprākais no visiem, kurš var izglābt pat no nāves, ierodas kā maziņš Bērniņš, kā tāds, kuram pašam nepieciešama palīdzība. Vai esi domājis kādēļtā? Viena no atbildēm ir tāda, ka, kalpojot kādam, kurš ir vājš, palīdzot kādam, kas kaut ko pats nemāk vai nespēj, mēs viņu kaut kādāziņā glābjam, atbrīvojam no nevarības, no grūtas situācijas. Atnākot kāmaziņš bērniņš, Jēzus Kristus mums parāda savu lielo mīlestību, it kā teiktu: redzi, arīEs zinu, ko nozīmēbūt par visvājāko, par visdumjāko. Es zinu visas tavas grūtības, visas tavas ciešanas. Paskaties, kā man kalpo Marija un Jāzeps, gani un no ārzemēm atnākušie gudrie, pat kūts iemītnieki man palīdz. Tieši tāpat, ar vislielāko mīlestību un uzupurēšanos, Es gribu palīdzēt tev. Tas, kurš redz citu cilvēku vājumu un steidzas viņiem palīgā, palīdz Jēzum un saņem Dieva pestīšanu. Tādēļmēģināsim paskatīties apkārt un ieraudzīt, kur mūsu tuvumā ir nevarīgs Jēzus Bērniņš, un steigsim Viņam kalpot. Varbūt Viņu ieraudzīt tev palīdzēs kāds sens stāsts, kuru gribu izstāstīt.

Lasīt tālāk: Kā satikt Jēzus Bērniņu?