Abonējiet "Katoļu Baznīcas Vēstnesi" 2017. gadam visās pasta nodaļās vai mājas lapā www.pasts.lv!  

Nākamajā gadā laikraksts iznāks vienreiz mēnesī un būs divreiz biezāks (40 lpp.), kā arī viscaur krāsains.

Gada abonementa cena - 16 €. Pasta abonēšanas indekss 1224.

Rekvizīti

Nodibinājums "Katoļu Baznīcas Vēstnesis" 

Mazā pils 2a, Rīga, Latvija, LV 1050

Reģ. Nr. 40008122539

Konta Nr. AS "SEB Unibanka"

LV63UNLA0050011712952

Laikraksta abonēšana ārzemēs

Gada abonementa cena: 

1 eksemplāram -  70 EUR / 85 USD

2 eksemplāriem - 110 EUR / 140 USD

3 eksemplāriem - 125 EUR / 160 USD

4 eksemplāriem - 140 EUR / 180 USD

5 eksemplāriem - 155 EUR / 200 USD

 **************************************

"Katoļu Kalendāru 2017" un "Plānotāju 2017" Jūs varat iegādāties draudžu grāmatu galdos (vajadzības gadījumā jautāt prāvestam), kā arī kristīgās literatūras veikalā "Amnis" un  grāmatnīcās "Jānis Roze". 

Piedāvājam Jums iespēju saņemt "Katoļu Kalendāru 2017" un plānotāju katolim 2017. gadam arī pa pastu.

Cenrādis

Katoļu Kalendārs 2017

1 gab./ 5,20 EUR

2 gab./ 9,00 EUR

3 gab./ 13,00 EUR

4 gab./ 15,50 EUR

Plānotājs katolim 2017. gadam

1 gab./ 4,70 EUR

2 gab./ 8,00 EUR

3 gab./ 11,00 EUR

4 gab./ 15,00 EUR

Komplekts (Katoļu Kalendārs + plānotājs)

1 gab./ 9,00 EUR

Ja vēlaties pasūtīt kādu no produktiem, lūdzu, rakstiet uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.