1. jūnijā Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē par priesteriem iesvētīja Vitāliju Fiļipenoku un Rodionu Doļu, bet par diakonu - semināristu Juri Skuteli. Svētās Mises laikā Rēzeknes - Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis apsveica draudzes, no kurām jaunie priesteri nāk, norādot, ka draudzēm tā ir īpaša svētība. Bīskaps arī sacīja, ka priestera amats nāk no paša Kristus, un tas ir svēts un cēls.

Jauno priesteru sveicēju vidū bija radinieki, draugi un līdzjutēji no tuvām un tālām vietām, tostarp arī no Daugavpils Jēzus Sirds draudzes

Jaunie priesteri citastarp solīja paklausību savam bīskapam

Svētās Mises noslēgumā visi priesteri – gan jauniesvētītie, gan jau pieredzē bagātie – altāra priekšā kopā ar ticīgo tautu lūdzās Jēzus Sirds litāniju.

Nr.11 (491) 2014. gada 6. jūnijs