Kāds puritāniski noskaņots mācītājs sava ļoti asā atturības sprediķa beigās sacīja: „Ja man būtu viss alus, kas vien ir pasaulē, es to ņemtu un izlietu upē.”

Vēl izteiksmīgāk viņš uzsvēra: „Ja man būtu viss vīns, kas vien ir pasaulē, es to ņemtu un izlietu upē.”

Un visbeidzot viņš triumfējoši nobeidza: „Ja man būtu viss degvīns, kas vien ir pasaulē, es to ņemtu un izlietu upē.” To pateicis viņš apsēdās.

Dziesmu pieteicējs ļoti tramīgi piecēlās un samulsis paziņoja: „Un nobeigumā dziedāsim no mūsu dziesmu grāmatas 365. dziesmu „Tad nu sanāksim pie upes”.

 

***

Paziņojums kādā kristīgā preses izdevumā: „Brīvā Reliģiskā kopiena (māc. Šulcs), Grīnštrāse 14-16, pulcēšanās diena: svētdiena, paziņo par lekciju ciklu (katru svētdienu 9:00, sākot no 5. augusta) par tēmu: „Ejiet, nolādētie, mūžīgajā ugunī” (ieeja bezmaksas).

***

Kāda jauna sieviete dodas pie bikts un sūdz grēkus: „Tēvs, mans grēks ir iedomība. Es katru rītu pieceļos, apstājos pie spoguļa un saku: „Cik es esmu skaista!”

Priesteris: „Tas nav grēks, mana meita, tie ir maldi...”

***

Kāda luterāņu mācītāja stāsts:

„Kad mani bērni vēl bija mazi, es katru gadu Ziemassvētku rītā no lielās ģimenes Bībeles lasīju viņiem stāstu par Jēzus piedzimšanu. Kad mans dēlēns sāka šo stāstu labāk saprast, viņš reiz man pajautāja, kas tas esot - kūts. Kādu brīdi es domāju, kā gan labāk to paskaidrot pilsētas bērnam saprotamā veidā. Visbeidzot es teicu: „Tas ir kaut kas līdzīgs tavas māsas istabai, tikai bez mūzikas centra.””

***

Iz baznīcas ziņojumu dēļa:

Šā vakara dievkalpojuma temats būs: „Kas ir elle?” Ierodieties laicīgi, lai noklausītos kora mēģinājumu.

Šodien būs mūsu mācītāja atvadu sprediķis, pēc kura koris dziedās „Lai visas malas gavilē”.

Mācītājs Šulcs runāja īsi, tādējādi iepriecinādams savus klausītājus.

***

No kādas Latvijas draudzes dzives:

„Mēs savā draudzē tagad arī organizējam nepārtrauktu Vissvētākā Sakramenta adorāciju. Viss labi notiek, tikai grūti atrast cilvēkus, kas būtu ar mieru adorēt naktī.

Reiz par šo jautājumu runāju ar kaimiņieni, kas nav ticīgs cilvēks. Kad izstāstīju par šīm grūtībām, viņa man teica: „Kā tas var būt, ka jūs katoļi nevarat „sutku” adorēt? Mana māsas-meita Jāņmuižas proftehniskajā skolā, strādājot par dežuranti, 24 stundas ar mežoņiem, t.i. iereibušiem, trakulīgiem jauniešiem var izturēt, bet jūs nevarat pat nakti pavadīt adorācijā kopā ar Jēzu, kurš taču klusē?!”

 

 

Pievienot komentāru


Aizsardzības kods
Atjaunināt