Ziemassvētkos ģimenes vai draugu lokā piedāvājam izspēlēt Ziemassvētku viktorīnu. Dalībniekam, kurš atbild pareizi uz visvairāk viktorīnas jautājumiem, sarūpējiet kādu dāvaniņu. Pareizās atbildes uz jautājumiem atradīsiet 17. lpp.

1) Nosauciet četrus galvenos cilvēciskos tikumus!

2) Kas ir eņģeļu galvenais uzdevums?

3) Uz kurieni aizbēga Jāzeps ar Mariju un bērnu Jēzu drīz pēc viņa piedzimšanas Betlēmē?

4) Kas ieviesa Betlēmes ainiņu atveidošanas tradīciju baznīcā?

5) Kas tagad atrodas vietā, kas saskaņā ar tradīciju tiek uzskatīta par Jēzus dzimšanas vietu?

6) Kāda ir zemākā Izraēlā reģistrētā temperatūra?

7) Katru gadu kāda Eiropas valsts dāvina pāvestam egli, kas tiek uzstādīta Vatikānā, Sv. Pētera laukumā.
No kurienes to atveda šogad?

8) Kā Latgales pusē sauc oblātes?

9) Kurā Latvijas pilsētā ir Svētās ģimenes vārdā nodēvēta katoļu baznīca?

10) Kā sauc šī dzejoļa autoru un pašu dzejoli, kurā ir šādas rindas:

..Viņš baltos, izrotātos svārkus
Ar nabadziņa skrandām mij, -
Nu visu tas ir dāvinājis,
Kas tam no dārgām mantām bij.
Ai nē! - Tak vienu dārgu rotu
Vēl dziļumā slēpj viņa krūts...
Tā debess svētā mīlestība,
Vai būtu kāds, kas viņas lūdz?
Neviens... Un eņģels teic uz ļaudīm:
„Jums došu mīlestību es!
Jel nāciet, skūpstiet manas lūpas,
Tās Pestītāja skūpstus nes!...”
Klīst ļaužu pulks uz visām pusēm,
Uz ceļa paliek eņģels viens,
Tas skrandās tērpies, nepazīstams,
Ar viņu nerunā neviens...

11) Cik kilometru attālumā no Jeruzalemes atrodas Betlēme?

12) Kopš kura laika Jēzus Kristus dzimšanas atceri svin 25. decembrī?

13) Ko nozīmē vārds „Jēzus”?

14) Kādus Marijas svētkus Baznīca svin Adventā?

15) Kopš kura laika katoļi un pareizticīgie Ziemassvētkus vairs nesvin vienā datumā?

Nr.24(504) 2014. gada 20. decembris

Pievienot komentāru


Aizsardzības kods
Atjaunināt