Latvijā daudzu mīlētais karmelītu tēvs Reinhards Kērners pats ir dzimis sīkzemnieku ģimenē, tāpēc viņam šķiet būtiski saviem lasītājiem atgādināt: Jēzus savu Labo Vēsti pasludināja Galilejas zemniekiem – vienkāršos, paša pieredzē balstītos un pārbaudītos vārdos. Autors aicina arī grāmatas lasītājus domās „iejukt” zemnieku pūlī, kas kāri tver Jēzus sacītos vārdus, un šodien tos sadzirdēt no jauna, kā pirmoreiz... Lasītājs būs pārsteigts, cik daudzas frāzes, „iztulkotas zemnieku valodā”, pasaka ko gluži jaunu. 

Pirmajā nodaļā autors to skaidro šādi: „Jēzus, tāpat kā es, no sava tēva iemācījās art, sēt un pļaut, no mātes – ravēt nezāles un siet labības kūlīšus. Tad, būdams zēns, Viņš ganīja aitas, tīrīja lopu kūti un slauca kazas. Viņš prata atšķirt miežus no kviešiem, pēc putnu lidojuma pateikt, vai paliks saulains vai sāks līt, zināja, kad ir laiks sēt, kad – novākt ražu…

Lasīt tālāk: Reinhards Kērners „Jēzus zemniekiem”

Konsekreto sienas kalendars 2015

Ar pirmo Adventa svētdienu (30. novembrī) iesākas Konsekrētās dzīves gads, kurš būs veltīts, lai pateiktos Dievam par Viņam veltītas dzīves dāvanu Baznīcā un par tās atjaunotni Vatikāna II Koncila dokumentu gaismā (šogad aprit 50 gadi kopš izdots dekrēts “Perfectae Caritatis”). Šī gada laikā tiek plānotas vairākas skaistas iniciatīvas – visas Baznīcas un Latvijas mērogā, kas ļaus tuvāk iepazīt Dievam veltīto cilvēku dzīvi, kalpošanu un misiju.

Kā pirmais vēstnesis, kas mūs iepazīstinās ar konsekrētās dzīves kopienām Latvijā, sadarbībā ar Latvijas Romas Katoļu Baznīcas Informācijas Centru un „Katoļu Baznīcas Vēstnesi” tiek izdots sienas kalendārs 2015. gadam. Tas palīdzēs mums sekot līdzi gan svarīgākajām svētku dienām, gan arī ikdienas ritmā apstāties, lai paceltu domas augšup – pie Tā, kuram konsekrētie ir veltījuši savu dzīvi. Kalendārs tirdzniecības vietās parādīsies līdz ar Konsekrētās dzīves gada sākšanos.

Latvijas Konsekrētās dzīves institūtu konference

Nr.22(502) 2014. gada 22. novembris

klugu muks original

Ingas Ābeles grāmata „Klūgu mūks” pie manis atnāca kā patīkams pārsteigums. Tiešām biju izbrīnīta, ka grāmatu par priesteri, politiķi un aktīvu sabiedrisko darbinieku Franci Trasunu (patiesībā jau tas ir tikai prototips, taču izmantotie avoti un pašas rakstnieces teiktais norāda uz pamatīgu darbu šīs personības un visa tā laika sabiedrisko procesu izpētē), kam šogad aprit 150 gadi, uzrakstījusi tieši šī autore. Manā atmiņā spilgta ir aina, kā tolaik vēl jaunā dzejniece, rakstniece, dramaturģe Dzejas dienās viesojas pie Liepājas studentiem. Tikšanās ļoti sirsnīga un jauka, ar interesi lūkojos viņas dzīvīgajā sejas izteiksmē un kāri tveru teikto... Kaut sacītais nebūt nesakrīt ar manu dzīves pārliecību, tomēr viss viņā ir tik patiess, dziļš. Un tas īstums, skaudrums jūtams arī viņas darbos, tāpēc ar lielu interesi iegrimstu arī šī darba realitātē.

Kad esmu pievarējusi romāna pirmās lappuses, jūtu – esmu jau neglābjami „ievilkta” šo spilgto tēlu, notikumu un bagātīgās valodas labirintos. Un atklājas vesela laikmeta aina... Tas pavisam noteikti nav tikai vienas personas – Franča Sebalda dzīves un dvēseles stāsts. Mazsvarīgu tēlu, šķiet, nemaz nav. Grāmatā tiek izstāstīti daudzi spilgti stāsti (ļoti interesants ir stāsts par pašu Sebaldu dzimtu, viņu vecākiem, kolorīto Edarčanu babu). Autorei lieliski izdevies parādīt, ka viss ir saistīts – cilvēki un viņu dažādie likteņi. Un varbūt mēs paejam garām un nenojaušam, bet itin nekas šajā dzīvē nav maznozīmīgs.

Lasīt tālāk: Inga Ābele „Klūgu mūks” – nedaudz no mūžības elpas 

Jezus no Nacaretes

Izdevniecība Vox Ecclesiae latviešu lasītājam piedāvā 20. gadsimta izcilā teologa Jozefa Racingera – pāvesta Benedikta XVI grāmatu „Jēzus no Nācaretes”. Šī ir pirmā no trim pāvesta Benedikta grāmatām par Jēzu. Uz sarunu aicinājām grāmatas tulkotāju pr. Paulu Kļaviņu.

Kā jūs raksturotu šo grāmatu dažos vārdos?

Grāmata palīdz sastapt Jēzu Kristu dzīvajā Dieva Vārdā, kas ar autora starpniecību mūs uzrunā mūsdienu izaicinājumos. Pāvests ļauj bagātināties prātam un sirdij ar šo ticības sastapšanos un ticības padziļināšanu.

Grāmata sākotnēji vācu valodā iznāca 2007. gadā, taču latviešu lasītājs to saņem tikai tagad. Kāpēc?

Pie grāmatas tulkošanas strādāju no 2007. gada 29. augusta līdz 2008. gada 2. februārim. Rediģētāju rokās teksts aizturējās ilgāku laiku. Vēlāk nācās atbrīvoties no valodas labojumu uzslāņojumiem un vēlreiz atgriezties pie tulkotāja piedāvājuma. Darbs pie galīgā teksta varianta notika intensīvi, nācās apbruņoties arī ar pacietīgu gaidīšanu. Pateicība „Vox Ecclesiae” valdes priekšsēdētājai Žanetei Narkēvičai par šī procesa pārraudzību.

Lasīt tālāk: Latviešu valodā izdota Benedikta XVI grāmata „Jēzus no Nāceretes” 

Pāris mēnešus manā plauktā gulēja draudzenes uzdāvinātā grāmata „Marjama no Betlēmes – mazā arābiete”, līdz paņēmu to rokās un sāku lasīt. Tā izrādījās tik aizraujoša, ka izlasīju dažos piegājienos, bet tās notikumi un spilgtais vēstījums atmiņā ir vēl šodien. Tā ir grāmata, kuru ne tikai izlasīt, bet atkal un atkal pārlasīt, kā arī ieteikt citiem.

Grāmata ļauj izjust Jēzus patiesi tuvo klātbūtni Marjamai (1846-1878) un ieskatīties viņas dzīvē, kas bija tik ļoti dziļā mīlestībā veltīta Jēzum. „Ir saldi dzirdēt runājam par Jēzu, bet vēl saldāk – dzirdēt runājam Viņu Pašu. Ir saldi domāt par Jēzu, bet vēl saldāk – Viņu iemantot. Ir saldi ieklausīties Jēzū, bet vēl saldāk – darīt Viņa gribu,” raksta Marjama. Lasot par viņas piedzīvotu, es vēl dziļāk izprotu konsekrēto cilvēku aicinājumu un kā tas ir, kad velti savu dzīvi Jēzum un Viņš ir pavisam klātesošs, dzīvs.

Lasīt tālāk: „Marjama no Betlēmes – mazā arābiete”