Pirms diviem mēnešiem izdevniecība "Mieram tuvu" laida klajā Aleksandra Havarda grāmatu "Līderis un tikums. Ceļš uz personības pilnību".

Ievadā autors raksta, ka grāmata ir domāta tiem, kas tiecas pēc dižena dzīves mērķa, t.i. personības pilnības. Grāmatas 1. un 2. daļā autors skaidro, kādi ir klasiskie cilvēciskie tikumi, kas ir vissvarīgākie līderim. 3. daļā pēta, kā līderim augt tikumībā. 4. daļā autors cenšas atklāt, kā augšana tikumos noved pie pašrealizācijas, bet 5. daļā aplūko dižos pārdabiskos tikumus - ticību, cerību un mīlestību - un to ietekmi uz līderismu. Pēdējā nodaļā autors sniedz atbildi uz jautājumu, kā praktiski sasniegt šādu personas pilnību.

Lasīt tālāk: Līderis un tikums

Laikā, kad Latviju pāršalca Viljama P. Janga romāna „Būda” lasīšanas vilnis, raisot arī dažādas diskusijas, grāmata pie manis nenonāca. Taču nolēmu, ka noteikti jāizlasa, lai būtu arī pašai savs viedoklis. Šovasar grāmata „atrada” ceļu arī pie manis un brīnumainā kārtā pat bija laiks to izlasīt.

Lasīt tālāk: Reiz ļaut īstenot to visu labo, ko Dievs ikvienam ir sagatavojis

Vecāki ļimst zem vainas apziņas nastas par to, ka nav gana daudz darījuši savu bērnu labā, un bērni ļimst zem vainas apziņas nastas par to, ka nav varējuši attaisnot savu vecāku cerības. Tāpēc attiecības starp vecākiem un bērniem nereti izpaužas kā manipulācijas un šantāžas, kas reizēm ir ārkārtīgi toksiskas.

Lasīt tālāk: Anna Merlo „Spēt atlaist...” 

Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts lasītājam sagatavojis Tēva Žana Dominika Bartelemī (1921–2002) grāmatu „Dievs un tā tēls. Bibliskās teoloģijas uzmetums”. Šis Vecās Derības ekseģēzei veltītais darbs ir sarakstīts 1955. gadā, tulkots dažādās valodās un piedzīvojis atkārtotus izdevumus. 

Lasīt tālāk: „Dievs un tā tēls. Bibliskās teoloģijas uzmetums”

Grāmata „Francisks. Lūgšanas spēks”

Apgāds „Kontinents” laidis klajā Mario Eskovara grāmatu „Francisks. Lūgšanas spēks”, kurā ir stāstīts gan par pāvestu Francisku, gan arī par Vatikāna vēsturi. 12. jūnijā grāmatas atklāšanas svētkos Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs izteica savu prieku par grāmatas iznākšanu: „Tā ir iespēja iepazīties ar pāvesta personību, kura [..] ir ieintriģējusi daudzus un ne tikai katoļus.” 

Lasīt tālāk: Grāmatas