„Dieva bērnu pilnvaras” ir rakstu un dažādu tekstu krājums, kura mērķis – palīdzēt garīgajā cīņā.

Būtisku apjomu šajā krājumā ieņem tēva Ovilas Melansona SCS (Svētā Krusta kongregācija) brošūra „Eksorcismi un laju pilnvaras”. Kā uzsver tēvs Melansons, mūsdienās kristiešu vidū bieži valda uzskats, ka eksorcismu drīkst veikt vienīgi priesteri ar īpašu bīskapa atļauju. Tomēr patiesībā šis uzskats attiecas tikai uz lielo jeb svinīgo eksorcismu. Jēzus vārdi: „Bet tiem, kas tic, ies līdzi šādas zīmes: Manā Vārdā tie izdzīs dēmonus…” (Mk 16,17) ir domāti visiem kristiešiem! Protams, lajiem, veicot privātu eksorcismu, jāievēro vajadzīgā piesardzība, turklāt viņi drīkst runāt tikai savā, ne Baznīcas vārdā.

Brošūrā sīkāk raksturotas dēmoniskās ietekmes un darbības, īpaši pakavējoties pie uzmācības un apsēstības. Autors brīdina, cik bīstama var būt iesaiste okultismā, kas visbiežāk arī noved pie dēmoniskas atkarības un ar to saistītajām mocībām. Tomēr ne vienmēr dēmons uzbrūk cilvēkiem tikai šo cilvēku grēku dēļ vien. Arī patiesi ticīgi ļaudis un pat svētie ir piedzīvojuši dēmona uzmācību vai retākos gadījumos arī apsēstību. Dievs to pieļauj viņu dvēseles svēttapšanas labā.

Lai kāds būtu dēmonisko uzbrukumu iemesls, kristiešiem jābūt gataviem ar dēmonisko uzbrukumu cīnīties, atvieglojot savu brāļu un māsu mokas. Par iemesliem un to, kā šiem dēmona nomāktajiem palīdzēt, stāsta pr. Rufuss Pereira.

Tā kā dēmons dzīvē var ienākt ne tikai mūsu pašu, bet arī mūsu dzimtas piederīgo grēku dēļ, nepieciešams aizlūgt par ciltskoku un, ja iespējams, par to svinēt arī Svēto Misi. Grāmatā atrodami padomi, kā labāk šai Misei sagatavoties. Plašas anketas un aptaujas dažādās jomās palīdzēs sameklēt galvenos cēloņus, kāpēc ciešam no dēmoniskās ietekmes.

Visbeidzot grāmatā ievietotas arī pazīstamas un ne tik pazīstamas lūgšanas, kas var noderēt garīgajā cīņā. Sevišķi jāuzsver pāvesta Leona XIII eksorcisms pret sātanu un dumpīgajiem eņģeļiem.

Nr. 11 (515) 2015. gada 6. jūnijs

 

Pievienot komentāru


Aizsardzības kods
Atjaunināt