Grāmatas tematu varam sintezēt vienā jautājumā – brālība vai taisnīgums?

Tā rakstīta gandrīz pirms 40 gadiem. Regulāri apmeklējot ASV, Indiju un dažādas Eiropas valstis, bīskaps Guljemo Džakvinta jau redzēja atšķirības starp sociālajām situācijām tajās. Tāpat kā vēstījums, ko atrodam Svētajos Rakstos vai Otrā Vatikāna Koncila dokumentos, šīs grāmatas vēstījums šķērso laiku un vietas, lai atklātu mums skaistumu, kas nepāriet – universālo brālību.

Autors grāmatu balsta uz Jēzus teikto līdzību par Samarieti, kurš palīdz ievainotajam un ir brālīgās mīlestības simbols un īstenotājs: „Pamanot to, ka stāsts par ievainoto, kas bija ceļā uz Jēriku, skaidri simbolizē vispārējo cilvēces stāvokli, mēs pēkšņi saprotam, cik ļoti „samarieša” vai drīzāk jau „samariešu” veiktā funkcija ir nepieciešama. Šis ir īstais brīdis pateikt „nē” mūsdienu absurdajai situācijai, kurā nav brālības. No visa mīlestības spēka un stipruma pateikt „nē” un īstenot „samariešu sacelšanos”. Līdzība noslēdzas ar Kunga aicinājumu: „Ej un dari tu tāpat.” Tas nozīmē – kļūsti par samarieti! Bet vai šodien ir iespējams sekot Kunga padomam?”

Latviešu izdevuma priekšvārdā tās teoloģiskais konsultants pr. Andris Marija Jerumanis raksta: „Kaut arī grāmata „Samariešu sacelšanās” tapusi tā sauktā „aukstā kara” laikā, kad pasaule ar Berlīnes mūri bija sadalīta divos blokos, autora piedāvātā brālības atslēga ir nepieciešama arī šodien, lai nojauktu visus „Berlīnes mūrus”, kas no jauna tiek slieti pasaulē, kurā dzīvojam. Varbūt visbiezākie mūri ir mūsos pašos – mūri, kurus ceļam ar savu skatījumu uz citiem cilvēkiem, lai izvairītos no saskarsmes ar tiem, kas nedomā tā, kā domājam mēs, kas nerunā valodā, kurā mēs runājam, kas nav piederīgi mūsu kultūrai, kas mums ir darījuši pāri un varbūt ir grēcinieki. Tad sāk darboties norobežošanās loģika, vēlme noslēgties mūsu pašu izdomātajā pasaulē, un tajā pašā laikā – izslēgšanas loģika.

Šī grāmata raisa pārdomas par to, kādas ir mūsu attiecības ar citiem cilvēkiem ģimenē, sabiedrībā, Baznīcā, kādas ir mūsu attiecības ar citu konfesiju pārstāvjiem. Kā mēs uztveram cits citu? Kas man ir otrs cilvēks?”

Nr. 11 (515) 2015. gada 6. jūnijs

 

Pievienot komentāru


Aizsardzības kods
Atjaunināt