„Svētais Pāvils. Apustulis” ir sērijas „Pāvesta Benedikta XVI katehēzes” trešā grāmata. Tās priekšvārdā pr. Pauls Kļaviņš raksta:

„Sastapies ar Jēzu Kristu, viņš [sv. Pāvils] kopībā ar apustuļiem kļuva par darbīgu un dedzīgu Evaņģēlija sludinātāju. Veicot četrus ceļojumus pa tolaik zināmo pasauli, viņš kļuva par tautu skolotāju ticībā un vietējo Baznīcu dibinātāju. Pāvils nebija nedz diplomāts, nedz izcils orators. Viņš bija apustulis, cīnītājs un pārliecinātājs, kas bija gatavs sevi visu veltīt tam, lai cilvēki patiešām piedzīvotu attaisnošanu ticībā un darbīgā mīlestībā: „Par jūsu dvēselēm es ļoti labprāt uzupurēšu visu, arī pats sevi uzupurēšu.” (2 Kor 12, 15) Pāvils audzināja savu klausītāju sirdsapziņu, paužot patiesību par cilvēku, patiesību par to, kas veicams un no kā jāizvairās, patiesību par jauno dzīvi Kristū, Viņa žēlastībā. 

Apritot diviem tūkstošiem gadu kopš apustuļa Pāvila dzimšanas, pāvests Benedikts XVI no 2008. gada 2. jūlija līdz 2009. gada 4. februārim sniedza šeit apkopotās divdesmit katehēzes par izcilo Jēzus Kristus sekotāju, iepazīstinot ar viņa dzīvi un mācību. Pāvests īpaši pievērsies svarīgākajām apustuļa Pāvila teoloģiskajām atziņām attiecībā uz Vecās Derības piepildījumu Kristū, Viņa krusta noslēpumu, attaisnošanu ticībā, kā arī apustuļa Pāvila skatījumam uz cilvēku un Baznīcu Atklāsmes perspektīvā. Šis krājums katram, kas vēlas iedziļināties Svētajos Rakstos un sekot Jēzum Kristum kā pārliecināts un dedzīgs kristietis, var palīdzēt izzināt to, ko apustuļa Pāvila sacītais nozīmē mums, 21. gadsimta cilvēkiem.”

Nr. 11 (515) 2015. gada 6. jūnijs

 

Pievienot komentāru


Aizsardzības kods
Atjaunināt