„Lūdzieties kopā priecīgu sirdi” ir praktiska rokasgrāmata lūgšanu grupām. Tajā sniegtie ieteikumi būs noderīgi ikvienam, kurš vēlas lūgties, un ikvienam pastorālā darba veicējam. Grāmatas autors franciskāņu tēvs Slavko Barbaričs ilgus gadus kalpoja Medžugorjes draudzē, un viņa daudzo pienākumu vidū bija arī atbalsta sniegšana lūgšanu grupām. 

Grāmatas ievadā tās teoloģiskais konsultants pr. Andris Kravalis raksta: „Miera veicināšana pasaulē, lūgšana, gavēnis, ikdienas dzīve, kas tiek dzīvota saskaņā ar Svētajiem Rakstiem, bieža piedalīšanās Euharistijā un Vissvētākā Sakramenta adorācijā, tuvākmīlestības darbu veikšana, aktīva iesaistīšanās draudzes dzīvē un palīdzība draudzes prāvestam – tāds ir šo lūgšanu grupu darbības mērķis. To nerimtīgā un nenogurstošā kalpošana visā pasaulē, tostarp arī Latvijā, nesusi un nes bagātīgus augļus. Šīs kalpošanas pamatā ir dziļa garīgā dzīve un uzticība Baznīcai.

Jānorāda, ka šīs lūgšanu grupas ir auglis notikumiem, kuri Bosnijas-Hercegovinas ciematā Medžugorjē norisinās kopš 1981. gada 24. jūnija. Vēlamies uzsvērt, ka ne grāmatas autors, ne tās izdevēji nepretendē apsteigt Baznīcu sprieduma izteikšanā par šo notikumu pārdabisko būtību un Dievmātes parādīšanās autentiskumu. Saskaņā ar pāvesta Benedikta XVI dekrētu īpaša komisija kardināla Kamillo Ruīni vadībā ir veikusi minēto notikumu izpēti, kura noslēdzās 2014. gadā, un iesniegusi ziņojumu Ticības doktrīnas kongregācijai un Svētajam tēvam. Galīgais spriedums par Dievmātes parādīšanās autentiskumu tātad vēl tiek gaidīts, bet svarīgi zināt, ka Medžugorje ir Baznīcas oficiāli atzīta lūgšanas un reliģiskā kulta vieta, kurā bīskapa nodibinātā garīgi liturģiskā komisija rūpējas par to, lai tiktu pareizi godināta Jaunava Marija, par svētceļnieku uzņemšanu un uzticību Baznīcas maģistērijam.

(..) Lai Marija, Miera Karaliene, ar šīs grāmatas starpniecību palīdz saviem bērniem būt uzticīgiem lūgšanai un to īstenot vidē, kurā tie dzīvo! Jo, apsīkstot lūgšanu dzīvei, apsīkst arī ticība.”

Nr. 11 (515) 2015. gada 6. jūnijs

 

Pievienot komentāru


Aizsardzības kods
Atjaunināt