Novembra sākumā Atēnās notika Eiropas Bīskapu konferences rīkotā tikšanās, kas pulcēja cilvēkus, kuri dažādās valstīs atbild par Baznīcas komunikāciju. Būtiska šīs tikšanās sastāvdaļa bija apustuļa Pāvila sludināšanas vietu apmeklēšana un vietējās katoļu Baznīcas iepazīšana.

Pirmās dienas vakarā konferences dalībnieki apmeklēja Atēnu Romas katoļu katedrāli. Tur viņiem dievkalpojumā pievienojās arī neliela grupa filipīniešu, kas labi raksturo katoļu kopienu šajā valstī. Vienotībā ar pāvestu ir 350 000 katoļu, kas pamatā pieder diviem ritiem. Viņi ir reliģiskā minoritāte Grieķijā, un skaita pieaugums pamatā saistīts ar katoļu imigrantu un bēgļu ierašanos pirms ekonomiskās krīzes.

Grieķu bizantiešu katoļu visā valstī ir vien 50 000, taču viņu katedrāle Atēnās atstāj ļoti spilgtu iespaidu, pateicoties skaistajiem sienu gleznojumiem. Vienā no ikonām neparastā un simpātiskā veidā attēlota Svētā Trīsvienība.

Lasīt tālāk: Kur apustulis Pāvils sludināja Grieķijā

1994. gada 4. augustā iznāca pirmais „Katoļu Baznīcas Vēstnesis”, kas bija 1920., 1930. gados izdotā katoļu laikraksta „Latgolas Vōrds” idejiskais turpinātājs. Monsinjors Antons Smelters šo darbu iesāka monsinjors Henrika Trūpa neatlaidīgi mudināts. H. Trūps bija „Latgola Vōrda” vadītājs līdz 1940. gadam, kad padomju okupācija šim darbam pārvilka strīpu.

Arhibīskaps Jānis Pujats pirmā numura ievadrakstā „Katoļu Baznīcas Vēstneša” uzdevumus definēja šādi: „Katoļu Baznīca ir liels organisms. (..) Katru dienu vienā vai otrā Baznīcas saietā risinās vairāk vai mazāk svarīgi notikumi. Dabīgi, ka ticīgie interesējas par savas Baznīcas dzīvi un viņiem ir tiesības būt informētiem par to. Tas attiecas ne tikai uz notikumiem. Ticīgos katrā ziņā interesē arī jaunas idejas, plāni, pieredzes apmaiņa, Baznīcas liturģija, draudžu aktivitātes, Garīgā semināra dzīve utml. temati. Taču laikraksts nav tikai ziņkāres apmierināšanai. Mēs dzīvojam līdzi Baznīcai un esam tās bērni. Pazīstot savas Baznīcas dzīvi, ticīgie var tajā aktīvāk piedalīties, celt vispārējo garīguma līmeni...”

Lasīt tālāk: Ielūkojoties jubilejas numuros

Rīgas Katoļu ģimnāzijas telpās esošajā Vajātās Baznīcas mocekļu un ticības liecinieku piemiņas istabā līdz 12. februārim skatāma ceļojošā izstāde „Prelātam Julijanam Začestam – 100”. Tā ir vēstījums par šī nopelniem bagātā latviešu garīdznieka dzīvi. Izstādi pirms tam jau redzējuši līvānieši, rēzeknieši un ludzēnieši. Izstāde apceļo tās Latvijas pilsētas, kurās prelāts savulaik dzīvojis un darbojies. Tālāk tās ceļš vedīs uz Jelgavu.

Lasīt tālāk: Izstāde „Julijanam Začestam – 100” Rīgā