1 2

Žemaišu Kalvārija ir Telšu diecēzes (Lietuvā) galvenā svētvieta, kur īpaši populārs ir dominikāņu izveidotais Krustaceļš ar divdesmit ap 1640. gadu tapušām stacijām. Svētvietā atrodas Baltijas valstīs lielākās Svētā Krusta relikvijas, kas 1649. gadā tika atvestas no dominikāņu klostera Ļubļinā. Katru gadu 2. - 12. jūlijā Žemaišu Kalvārijā ir atlaidas, kas pulcina ticīgos no visas Lietuvas un arī no Latvijas. Jau vairākus gadus Jelgavas katedrāle organizē svētceļojumu uz šo vietu, un viena no svētku dienām ir veltīta latviešiem, kad sprediķis un lūgšanas ir arī latviešu valodā.

3 4

Jelgavas bīskaps Edvards Pavlovskis uz Žemaišu Kalvāriju kā jauns priesteris brauca arī padomju gados. Toreiz, lai vietējai garīdzniecībai neradītu problēmas ar varu, dievkalpojumā piedalījās privāti. Šogad Latvijas dienā 7. jūlijā Krustaceļā Svētā Krusta relikvijas pamīšus nesa viņš un Liepājas bīskaps Viktors Stulpins.

6 5

 

Ticīgie Krustaceļā dodas gan lielā pulkā ar muzikālu pavadījumu, gan arī mazākās grupiņās un ģimenes lokā. Mazā ciemata iedzīvotāji ir ļoti saprotoši – automašīnu vadītāji pacietīgi palaiž garām procesijas, ceļā ir izveidotas vairākas tualetes, kā arī nolikts ūdens atspirdzinājumam. 2 - 3 stundas ilgais dievkalpojums prasa ne mazu fizisku piepūli.

Nr. 14 (518) 2015. gada 25. jūlijs

Pievienot komentāru


Aizsardzības kods
Atjaunināt