1 2

Žemaišu Kalvārija ir Telšu diecēzes (Lietuvā) galvenā svētvieta, kur īpaši populārs ir dominikāņu izveidotais Krustaceļš ar divdesmit ap 1640. gadu tapušām stacijām. Svētvietā atrodas Baltijas valstīs lielākās Svētā Krusta relikvijas, kas 1649. gadā tika atvestas no dominikāņu klostera Ļubļinā. Katru gadu 2. - 12. jūlijā Žemaišu Kalvārijā ir atlaidas, kas pulcina ticīgos no visas Lietuvas un arī no Latvijas. Jau vairākus gadus Jelgavas katedrāle organizē svētceļojumu uz šo vietu, un viena no svētku dienām ir veltīta latviešiem, kad sprediķis un lūgšanas ir arī latviešu valodā.

Lasīt tālāk: Ciemos pie Baltijas lielākajām Svētā Krusta relikvijām

2015. gadā 17. un 18. maijā 40 gadu priesterības jubileju svinēja Jelgavas bīskaps Edvards Pavlovskis. Pirmajā dienā sveicēji bija draudzes pārstāvji, radinieki, pilsētas domes deputāti. Arī apustuliskās karmelītes. Bīskaps dievkalpojuma noslēgumā iedrošinoši jokoja: „Priesterība nav katorga, tas ir kaut kas labs.”

Sveicēju vidū bija Jelgavas draudzes poļu kopienas, kā arī daudzu citu draudžu, kurās bīskaps savulaik kalpojis, pārstāvji. Katram viņš veltīja kādu labu vārdu vai joku. Pasākuma otrajā daļā daudzas citas svinīgas uzrunas. Taču jau pašā sākumā bīskaps uzsvēra, ka to visu uztver kā cieņas izrādīšanu Baznīcai, jo bez tās viņš pats nebūtu nekas.

Dienu vēlāk, 18. maijā, E. Pavlovski sveikt ieradās 60 priesteri no visām diecēzēm. Bīskaps vienmēr bijis draudzīgs pret saviem kolēģiem, tāpēc kuplais pulks nav pārsteigums. Un arī brāļiem priesterībā viņš ir sagatavojis kādu joku.

Foto: I. Lisenkova, Sergejs Karčevskis

 

Lasīt tālāk: Bīskaps Edvards Pavlovskis svin 40 gadu priesterības jubileju

Tautas rozukronis  

Foto: Sandra Prikule

7. martā uz kopīgu lūgšanu Svētajā Misē un sadraudzību pulcējās Tautas nemitīgā Rožukroņa dalībnieki. Viņu vidū, svinot kustības 21. jubileju, bija Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs, kas pauda prieku par to, ka kopā sanākšanā varēja sastapt ne tikai rīdziniekus un tuvējās apkārtnes dalībniekus, bet arī koordinatorus no Kuldīgas, Dobeles, Pļaviņām, Ventspils.

tautas rozukronis2

 

Agapes laikā arhibīskaps saņēma dāvanu – svētā Ludviga Marijas Grinjona de Montforta grāmatas manuskriptu, kas, Vatikāna Radio žurnālistes Ineses Šteinertes iztulkots, 20 gadus ceļo no rokas rokā. „Mēs to arhibīskapam uzdāvinājām ar tādu domu, ka varbūt ar viņa aizbildniecību tā grāmata beidzot iznāks latviešu valodā,” saka kustības koordinatore Helēna Žigo.

Pie Tautas nemitīgā Rožukroņa karoga prieka brīdī iemūžinājušies kustības koordinatori Juris Dinsmanis un Helēna Žigo, kapelāns priesteris Andris Kravalis un uzticīgs palīgs Arnis Lazda.

Nr. 5 (509) 2015. gada 14. marts

 

DSC 0320 DSC 0348

Foto: Vidmants Dačkus

1. martā Saldus Sv. Pētera un Pāvila baznīcā svinīgi tika atklāta ceļojošā izstāde, kurā apskatāma Turīnas līķauta kopija un ekspozīcija par tā zinātnisko izpēti. Priestera Andreja Mediņa vadītajā Svētajā Misē un izstādes atklāšanā piedalījās arī trīs Jeruzalemes Svētā Kapa bruņinieku ordeņa Latvijas nodaļas pārstāvji – nodaļas vadītājs Jānis Smelters un bruņinieki Valērijs Kudrjavcevs un Jānis Valtervitenheims. Pirms pieciem gadiem tieši šī ordeņa aizsācējs Latvijā Džordžo Ferrero par saviem līdzekļiem sagatavoja un arhibīskapam uzdāvināja Turīnas līķautam veltītās izstādes materiālus, lai tā kļūtu par ceļojošu evaņģelizācijas instrumentu un būtu apskatāma Latvijas baznīcās. Pēc Jeruzalemes Svētā Kapa bruņinieku ordeņa Latvijas nodaļas nodibināšanas pagājušā gada rudenī arhibīskaps tai uzticēja šo īpašo evaņģelizācijas misiju. Izstāde ļauj ieskatīties Turīnas līķauta dziļajā un pamatīgajā zinātniskā izpētē un nonākt pie secinājuma, ka ar krusta nāvi sodītā Cilvēka ķermeņa atveidojums nav radīts mākslīgi un mirušā ķermenis no Līķauta ir pazudis, to nesakustinot. Tā mūsdienu skeptiskajam cilvēkam tā ir īpaša dāvana un liecība par Kristus personas un Viņa ciešanu autentiskumu. Pēc Saldus ceļojošo izstādi gatavojas uzņemt Liepājas katedrāle.

Nr. 5 (509) 2015. gada 14. marts

14. februārī interesenti varēja iepazīties ar programmu „Ciklu šovs – mana ķermeņa slepenā koda atklāšana” autori Elizabeti Raitu-Paulu (Vācija). Viņa ir izveidojusi uz vērtībām orientētu dzimumaudzināšanas programmu 10 -12 gadus vecām meitenēm un viņu vecākiem. Radošā izglītības metode rada patiesas emocijas. Par to varēja pārliecināties visi, kas bija atnākuši uz „Ģimenes ekoloģijas institūta” rīkoto semināru. Aptaujas anketās 100% visi dalībnieki norādīja, ka to nepieciešams ieviest arī Latvijā.

21. februāris bija notikumiem bagāta diena katoļu studentiem un pasniedzējiem, jo vizītē Rīgā bija ieradies Laterāna Pontifikālās universitātes rektors V. E. bīskaps Enriko dal Kovolo. Viņa labestīgā attieksme RARZI docētājos raisīja sirsnīgus smaidus, savukārt Svētajā Misē dzirdētais sprediķis ļāva novērtēt viņa aizrautību, sludinot Labo Vēsti.

Lasīt tālāk: Prieks dzimst dažādās situācijās