katolu_baznicas_vestnesis„Katoļu Baznīcas Vēstnesis” redakcija
Klostera iela 4, Rīga, LV 1050
e-pasts: kbvestnesis@inbox.lv
facebook.com/vestnesis

Rekvizīti
Nodibinājums „Katoļu Baznīcas Vēstnesis”
Mazā pils 2a, Rīga, Latvija, LV1050
Reģ.Nr.40008122539
Konta Nr.AS „SEB Unibanka”
LV63UNLA0050011712952

Abonēšana
„Katoļu Baznīcas Vēstnesi” var abonēt visās
Latvijas pasta nodaļās, kā arī www.pasts.lv.
Abonēšanas indekss ir 1224. Gada abonements maksā 24.00 eiro.
Ja vēlies abonēt žurnālu uz ārvalstīm vai saņemt elektroniski,
raksti uz kbvestnesis@inbox.lv